Siltanosturin nostinvaunun lisävarusteiden tuotteistaminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-11-24
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
79 + 9
Series
Abstract
Työn tarkoituksena on löytää läpäisyajan lyhennyspotentiaalia Konecranes Oyj:n valmistaman nostinvaunutuotteen alihankintasuunnitteluun ja lisävarusteiden yksinkertaistamisesta saatavia kustannussäästömahdollisuuksia. Suunnitteluajan lyhentämiselle on tarvetta, koska siltanostureiden markkinoilla on vallitsevana trendinä asiakasräätälöidyt kokonaisuudet, mikä merkitsee yleistyvää lisävarusteiden liittämistä perustuotteeseen. Tämä tekee siltanosturitilauksista pitkälti uniikkeja, jolloin herää kysymys, voidaanko suunnitteluprosessia nopeuttaa vakioimalla niitä lisävarusteita, joiden toistuvuus tilauksissa on merkittävä. Tutkimus toteutettiin pääasiassa tapaustutkimuksena, jonka lisäksi käytettiin jonkin verran tilauksista kerättyyn numeeriseen aineistoon sovellettuja laatutyökaluja. Työn tuloksena ehdotetaan vakioitua asennusratkaisua huoltotasolle asennettaville moottoroiduille kaapelikeloille, kustannustehokkaasti valmistettavaa nostokoneiston rajakytkinmoduulin koteloa sekä laserleikkaamalla ja taivuttamalla valmistettavaa asennusortta törmäyksenestolaitteille. Tämän lisäksi luotiin suunnitteluohje mainittujen törmäyksenestolaitteiden sijoitteluun niissä siltanosturitilauksissa, joissa samalle sillalle sijoitetaan kolme nostinvaunua, joissa käytetään kiinteää laser-etäisyydenmittausjärjestelmää.

The main objective of the thesis is to find potential of shortening the lead time of subcontractor-made design of overhead crane trolleys manufactured by Konecranes Oyj and to develop cost-efficient, simplified versions of its optional devices. There is a need for shortening the design process because of the trend of customization in the overhead crane market. This means more adding of optional devices to the basic product. As virtually every overhead crane delivery is a unique one, the question arises if the design process could be shortened by standardizing the most frequently ordered optional devices. The research was made mainly as a case study, and the numerical data collected from order history was in some extent analysed with quality tools. The results of the research are productization proposals of cable reel support, a simplified version of hoist limit switch module cover and a laser-cut support for anti-collision devices. In addition to this, a documentation was made that tells the correct way of installing the anti-collision devices when the crane delivery includes three trolleys on the same bridge and when there is also a fixed laser positioning system present.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Brace, William
Keywords
DFMA, kaizen, modulaarisuus, siltanosturi, tuotteistaminen
Citation