30 000 kVA on siirrettävä 150 km kaukojohdolla, jossa tehohäviö on 10%; määrätkää tasotusteho (kompensaatioteho), jos alku- ja loppujännitysten pitää olla pysyväisinä ja yhtäsuurina

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1925
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
51
Series
Description
Supervisor
Kolster, Hermann
Keywords
Other note
Citation