An eternal journey into an endless house: entrepreneurship as a hero-myth of the capitalist West

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2017
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Entrepreneurship and Innovation Management
Language
en
Pages
107
Series
Abstract
Abstract This thesis builds an argument of the entrepreneur as a mythical hero of the capitalist West. Entrepreneurship as a contemporary hero-myth is analyzed through the logic of Joseph Campbell's hero's journey theory, with evidence from the film 2001: A Space Odyssey and an article about a Finnish entrepreneur Jyri Lipponen published in Kauppalehti. By engaging in a genealogical study of entrepreneurship implicit in the myths of contemporary Western culture, and in its academic treatment, propositions are made for the future consideration of the phenomenon. These are: 1) the entrepreneur is the central hero character of modern Western mythology of capitalism; 2) entrepreneurship is a metaphor that connects the legalistic and practical implications of the term and the abstract conceptual understanding of the infinite connections and interdependencies that the term implies; 3) entrepreneurship is political in it's replacement of other myths of creation; 4) the study of entrepreneurship benefits from acknowledging its sensitivity to the possibilities of cross-domain research; 5) naturalism offers a just philosophical basis of assumptions with which to critically approach entrepreneurship research; 6) a genealogical approach to entrepreneurship enables the domain to focus on the cultural preconditions under which the phenomenon occurs; 7) the cognitive root of entrepreneurship is the initiation of purposeful actions; 8) entrepreneurship could have a special role of diplomacy and translation in the intercommunication of academic studies of economic and social phenomena of the peoples of the world; 9) should the domain of entrepreneurship require a house of its own, let that house be an “endless” one. These propositions lay a foundation wherefrom to embark into further critical studies of entrepreneurship as a cultural and social phenomenon.

Tässä tutkielmassa rakennetaan väite yrittäjyydestä läntisen kapitalistisen kulttuurin sankarimyyttinä. Tämä nykyajan myytti analysoidaan Joseph Campbellin sankarin matkateorian avulla, aineistona kuvamateriaali 2001: Avaruusseikkailu-elokuvasta sekä Kauppalehden artikkeli yrittäjä Jyri Lipposesta. Yrittäjyyden alkuperän tutkiminen läntisen nykykulttuurin piilevänä myyttinä johtaa tutkielmassa esitettyihin ehdotuksiin. Yrittäjyyden nähdään alkavan yleisinhimillisestä hyödyllisen luomisen kognitiosta, organisaatioiden syntyvän johtohahmon tarkoitushakuisten toimien ympärille. Tämä johtohahmo kokee muutoksen kansalaisesta hallitsija-johtajaksi yrittäjyyden kokemuksen kautta. Yrittäjyyttä katsotaan useista filosofisista näkökulmista, erityisesti Nietzschen prosessifilosofian kautta, lisäten naturalistista, pragmaattista ja buddhalaista filosofiaa holistiseen näkemykseen. Tutkielmassa esitetyt ehdotukset avaavat mahdollisuuksia uusiin kriittisiin tutkimuksiin yrittäjyydestä kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä.
Description
Thesis advisor
Kibler, Ewald
Keywords
hero's journey, mythology, philosophy, entrepreneurship, Joseph Campbell, capitalism
Other note
Citation