Eräiltä kierukkavaihteilta vaadittavan valmistustarkkuuden tutkiminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1980
Major/Subject
Konepajatekniikka
Mcode
03.15
Degree programme
Language
fi
Pages
iv + 82 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Ihalainen, Erkki
Thesis advisor
Routama, Hannu
Keywords
Other note
Citation