Detection of Defects in Glass Fiber Reinforced Plastic by NDT TechniquesPlastic by NDT Techniques

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Sähköfysiikka
Mcode
S3014
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
69+57
Series
Abstract
Composites are the most promising alternatives for replacing metals mainly due to their advanced structural properties. Visual, infrared thermographic, zero interface probe ultrasonic, phased array ultrasonic and digital radiographic testing are studied for NDT of glass fiber reinforced plastic. Test plates and pipes were made of E-glass and their matrix was vinyl ester. The theory part of this work introduces physical principles of used NDT techniques and the composition and typical defects of glass fiber reinforced plastic. The theory of NDT for glass fiber reinforced plastics recess the techniques used in this work. The goal was to establish the compination of NDT techniques in order to make reproduciple, reliable and comprehensive inspections for glass fiber reinforced plastic. The advantages and disadvantages of the used NDT techniques are also discussed. Empirical research revealed that infrared thermography suits to localize and differ delamination and wall loss. Major cracks can also be detected. Zero interface probe ultrasonic testing may be used to quantify delamination and wall loss even for thick GRP product. Phased array ultrasonic testing suits for visualization and easier analyzation of test data. Digital radiography may be used to expose small defects and the severity of the delamination. Also accurate thickness measurements can be done. Visual testing can reveal many defect types and it should be included to every testing procedure.

Komposiitit ovat lupaavimpia vaihtoehtoja metallien korvaajiksi kehittyneiden rakenteellisten ominaisuuksien takia. Silmämääräis-, infrapunatermografia-, rajapinnattoman luotaimen ultraääni-, vaiheistettua ultraääni- ja digitaalista radiografitarkastusta tutkittiin lasikuitulujitetun muovin NDT-tarkastuksessa. Koekappaleet olivat E-lasikuitutyyppiä ja matriisi oli viinyliesteri. Teoriaosassa esitellään käytettyjen NDT-menetelmien fysikaaliset perusteet sekä lasikuitulujitetun muovin rakenne ja tyypilliset viat. Lasikuitulujitetun muovin NDT-tarkastuksien teoriassa syvennytään tässä työssä käytettyihin menetelmiin. Tavoite oli selvittää NDT-tekniikoiden yhdistelmä, jolla laskikuitulujitettua muovia voidaan tarkastaa toistettavasti, luotettavasti ja kattavasti. Käytettyjen NDT-menetelmien heikkouksia ja vahvuuksia pyrittiin myös selvittämään. Tutkimustyössä selvisi, että infrapunatermografia sopii delaminaation ja oheneman paikantamiseen ja erottamiseen toisistaan. Suuret halkeamat voitiin myös havaita. Rajapinnattoman luotaimen ultraäänitarkastusta havaittiin delaminaatio, iskuvaurio ja ohenema. Vaiheistettu ultraäänitarkastus sopii tarkastusdatan visualisointiin ja analysointiin. Digitaalisella radiografialla voidaan tehdä tarkkoja paksuusmittauksia. Lisäksi se paljastaa pieniä vikoja sekä delaminaation vakavuuden. Silmämääräinen tarkastus paljastaa monia vikatyyppejä ja se tulisikin sisällyttää jokaisen NDT tarkastuksen yhteyteen.
Description
Supervisor
Lipsanen, Harri
Thesis advisor
Myllymaa, Valtteri
Keywords
NDT, glass fiber reinforced plastic, digital radiographic testing, phased array ultrasonic testing, infrared thermography, composites
Citation