Tahti: a groovebox for the web browser

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2021
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in New Media
Language
en
Pages
50
Series
Abstract
This thesis describes the background, design decisions, and implementation details of a novel application for creating music in a web browser. The groovebox format is selected to limit the thesis’s scope and because its constraints are believed to lead users to more interesting creative results compared to applications that are inflated with features. By examining existing browser-based applications resembling grooveboxes, it becomes evident that they are far behind their hardware counterparts in terms of features, usability and creative possibilities. The design presented in the thesis is formed by combining concepts from hardware grooveboxes with original ideas. The implemented application uses audio samples as a starting point for generating sound. Each of the eight separate tracks features various sound processors for shaping the track's sound. All of the tracks also have a dedicated step-sequencer with advanced sequencing features to build intricate and evolving musical patterns. One of the key features is step modulation, allowing the modulation of almost any of the sound-shaping parameters on a per-step basis. The user interface is designed to be easily usable for knowledgeable first-time users while offering many advanced features to keep long-time users interested as well. Another design principle is to encourage serendipity, or the accidental discovery of pleasantly surprising results, which is achieved by providing randomisation functions and macro controls. Although the produced artefact is already entirely usable, the application's development is still in its early stages. Essential tasks considering post-thesis work are improving the audio processing algorithms, building features for more efficient sharing of patterns, and improving the overall quality by finding and fixing bugs. An exciting possibility would be to bring the application to other platforms, like mobile phones, for even more accessible creation of musical ideas or to digital audio workstations for finishing compositions more practically. An important feature available on many hardware grooveboxes, but still missing here, is the ability to chain patterns to create longer, more evolving compositions. Nevertheless, despite some of its shortcomings, the application is already considerably more advanced than the selection of existing browser-based groovebox-like tools presented in the text.

Tämä opinnäytetyö käsittelee uudenlaisen verkkoselaimessa toimivan musiikintekosovelluksen taustaa, suunnitteluprosessia ja toteutusta. Sovelluksen tyypiksi on valittu groovebox työn laajuuden rajoittamiseksi. Groovebox-tyyppisten sovellusten perustellaan myös johtavan käyttäjiä kiinnostavampien lopputulosten äärelle verrattuna sovelluksiin, joissa on enemmän toiminnallisuuksia. Olemassa olevien selainpohjaisten groovebox-sovellusten tarkastelun myötä on kuitenkin selvää, että ne ovat ominaisuuksiltaan, käytettävyydeltään sekä luovalta potentiaaliltaan huomattavasti fyysisiä vastineitaan jäljessä. Opinnäytetyön esittelemä design on muodostettu yhdistelemällä fyysisten groovebox-laitteiden konsepteja tekijän omiin ideoihin. Toteutetussa sovelluksessa on kahdeksan raitaa, joilla lähtökohtana äänen tuottamiselle toimivat valmiit ääninäytteet. Jokaisella raidalla on useita ääniprosessoreita raidan ääninäytteen reaaliaikaista muokkausta varten. Lisäksi jokaiselta raidalta löytyy askelsekvensseri, jonka monipuoliset ominaisuudet mahdollistavat hienovaraisten ja kehittyvien musiikillisten tuotosten luomisen. Eräs sekvensserin keskeisimpiä ominaisuuksia on parametrimodulaatiotoiminto, jonka avulla lähes jokaisen ääntä muokkaavan parametrin arvo voi vaihdella askelkohtaisesti. Sovelluksen käyttöliittymä on suunniteltu helposti lähestyttäväksi asiantuntevalle ensikäyttäjälle, mutta se tarjoaa kuitenkin myös useita yksityiskohtaisia toimintoja edistyneempienkin käyttäjien mielenkiinnon ylläpitämiseksi. Toinen olennainen suunnitteluperiaate on onnekkaiden sattumien edesauttaminen, mikä on toteutettu tarjoamalla satunnaistamistoimintoja sekä makro-parametreja. Vaikka sovellus on jo täysin käyttökelpoinen, on sen kehitystyö vielä alkuvaiheessa. Sovelluksen jatkokehityksen kannalta olennaisinta on parantaa äänenkäsittelyalgoritmeja, helpottaa tuotosten jakamista käyttäjien kesken sekä kohentaa sovelluksen yleistä laatua etsimällä ohjelmointivirheitä ja korjaamalla niitä. Fyysisiin groovebox-laitteisiin verrattuna tärkein puuttuva ominaisuus on pidempien musiikillisten kokonaisuuksien luominen. Sovelluksen tuominen muille alustoille, kuten älypuhelimille tai digitaalisille äänityöasemille, on sen sijaan yksi mielenkiintoisimmista pitkän tähtäimen jatkokehitysmahdollisuuksista. Puutteistaan huolimatta toteutettu sovellus on kuitenkin jo huomattavasti kehittyneempi kuin työssä esitellyt olemassa olevat selainpohjaiset groovebox-sovellukset.
Description
Supervisor
Ikonen, Antti
Thesis advisor
Onttonen, Esa
Keywords
groovebox, software design, sequencer, web browser, drum machine, web application
Other note
Citation