Controllerin rooli kulttuurialalla – Case suomalaiset teatterit

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
30 + 3
Series
Abstract
Controllerin rooli on osoittanut kiinnostusta laskentatoimen tutkimuskentällä laajasti vuosituhannen vaihteessa. On osoitettu, controller ei toimi vain numeroiden parissa vaan on aktiivinen osa organisaation johtoa. Tämä kandidaatintutkielma käsittelee johdon laskentatoimen, controllerin merkitystä kulttuurialalla. Taiteellisella alalla controller kohtaa ammatti-identiteetiltään hyvinkin erilaisia persoonia, mikä voi aiheuttaa ristiriitoja toiminnan toteutuksesta. Tämän tutkielma sisältää case-osion, joka käsittelee suomalaisten teatterien controllerien roolia. Heidän tehtävänään on mahdollistaa taiteilijoiden työ ja pitää toiminta toteuttamiskelpoisena taloudellisesti epävarmassa ympäristössä. Controllerilta vaaditaan joustavuutta ja ymmärrystä taloudenhallintaan, minkä lisäksi on omaksuttava kulttuurialan toimintaympäristö, jota ympäröi taiteelliset persoonat. Sen vuoksi kulttuurialan controllereille välttämätön ominaisuus on tilannetajuinen kommunikointi. Toiminnan ylläpitämiksesi on tuotettava taiteellisten tuotantojen lisäksi viihteellisiä esityksiä. Toiminnan luonne vaihtelee kuitenkin apurahojen ja toiminta-avustusten määrän mukaan.
Description
Thesis advisor
Vaivio, Juhani
Keywords
controller, kulttuuriala, teatteri, ammatti-identiteetti
Other note
Citation