WORSHIP - en projektbeskrivning i ord och bild

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Design for Theatre, Film and Television
Lavastustaiteen koulutusohjelma
Language
sv
Pages
36
Series
Abstract
Nya Rampens uppsättning av ”Worship” baserade sig på ett antal scener ur olika Skakespearetragedier. Produktionen deltog i två festivaler, Baltic Circle i Helsingfors och Nordwind i Hamburg under hösten 2011 Däremellan gästspelade den på Volksbühne i Berlin. I den skriftliga delen av lärdomsprovet beskrivs Worship-projektet från idé till förverkligande. Essän omfattar scenografiprocessens olika arbetsskeden - förhandsplanering, repetitionsperiod, föreställning och turné och redogör i ord och bild för hur diskussioner och en svårdefinierbar analys så småningom utvecklades till praktiska förslag på visuell utformning av scenrummet. Här ingår också ingående diskussioner med regissören Jakob Öhrman. Samtal som för en utomstående kan vara svåra att fånga men som grundar sig på en långvarig bekantskap och ett samarbete i flera tidigare produktioner. Regissör och scenograf har känt varandra i snart tjugofem år, varit skol/klasskamrater, vänner och arbetskolleger under en lång tid. Utgående från de tekniska, ekonomiska och personella resurser produktionen hade, beskrivs hur scenografin förverkligades steg för steg. Hur den tillverkades i Helsingfors, fraktades till Berlin för repetitionsperioden och sedan, utan att någonsin ha landat på en ”hemmascen”, flyttades från det ena spelutrymmet till det andra. Också relationen mellan scenografi och skådespelare avhandlas i ett avsnitt som relaterar till vårt experimenterande med scenografin som ”hinder” för skådespelarna. Kortfattat kommenteras föreställningen och turnén och de spelutrymmen/scener Worship uppfördes på. Här behandlas även de svårigheter som uppstod under processen, främst gällande brist på planering och kommunikation, men också problem som bara inte går att förutse pga att produktionprocessen samtidigt är geografiskt utspridd i två länder och därför beroende av många ”okända” samarbetsparter. Avslutningsvis sammanfattas de erfarenheter och insikter arbetet med Worship gett. Vilka omständigheter var unika för just den här produktionen? Hur gå tillväga i framtiden för att inte upprepa misstagen, utan istället ta lärdom av dem? Essäns målsättning är att ge läsaren en uppfattning om en rätt så unik produktionsprocess och samtidigt en inblick i scenografen/scenografins arbete under specifika omständigheter.
Description
Supervisor
Gröndahl, Laura
Thesis advisor
Ijäs, Eeva
Sandqvist, Ville
Keywords
Scenografi, postdramatisk formlösning, visioner, planering, förverkligande, turné, spelutrymmen
Other note
Citation