Joutomaiden ominaisuuksien hyödyntäminen maisema-arkkitehtuurissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3002
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
25
Series
Abstract
Joutomaat ovat kiinnostava ilmiö kaupunkirakenteessa. Tämä kandidaatintyö selvittää, mitä hyötyä joutomaista on ja mitä oppia niistä voidaan ottaa maisema-arkkitehtuurissa. Menetelmänä on kirjallisuuteen tutustuminen ja aiheen pohtiminen. Joutomaiden anti on niiden tarjoama näkökulma siihen todellisuuteen, jossa elämme. Ne kannustavat meitä suhtautumaan kriittisemmin elinympäristöömme. Ne pakenevat selkeitä määritelmiä ja siten ne vaativat käyttäjiään aktiivisesti luomaan merkityksiä. Ne tarjoavat tilan ihmisille olla sitä, mitä he haluavat olla, ilman ulkopuolisia paineita. Laajemmassa sosiaalisessa ja taloudellisessa kontekstissa joutomaat voidaan nähdä kaupunkien varaventtiilinä. Ne myös tarjoavat tilan kasveille ja eläimille ottaa takaisin haltuunsa niiltä kolonisoituja alueita. Työ osoittaa, että joutomaiden ilmentämä epämääräisyys ja monitulkintaisuus on tavoiteltava ominaisuus kaikessa maisema-arkkitehtuurissa. Suunnittelun painopisteen tulee siirtyä yksittäisistä interventioista kohti prosesseja, jotka kehkeytyvät ajan myötä. Maisema-arkkitehtuurissa on annettava tilaa sekä luonnolle kehkeytyä omia aikojaan että ihmisille ottaa tila haltuun ja luoda sille omat merkityksensä.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Saatsi, Emilia
Keywords
maisema-arkkitehtuuri, joutomaa, kaupunkiluonto, monitoimisuus, monimuotoisuus, resilienssi
Other note
Citation