Tutkimus vastavirtaperiaatteella toimivasta syvästä vaahdotuksesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1970
Major/Subject
Kaivostekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
96 s. + liitt. 14
Series
Description
Supervisor
Hukki, R. T.
Keywords
Other note
Citation