On konstruoitava 100 kVA kolmivaihemuuntaja 20000/400 V, jaksoluku 50 sekä tutkittava oikosulkujännitteen ja hinnan riippuvaisuutta rauta- ja kuparihäviöiden suhteesta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1943
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
66
Series
Description
Supervisor
Heikinheimo, M.
Keywords
Other note
Citation