The renewal of the hospital area in Koskela - A battle between preservation and urban infill

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus
Mcode
A-36
Degree programme
Language
fi
Pages
158
Series
Abstract
To preserve or to replace - to improve or to leave to deteriorate? Renewal of the hospital area in Koskela can be viewed as a battle between preservation and urban infill. The objective of urban renewal is to develop the area but the means to achieve the objective polarize opinions. The hospital area was originally built for alms-house and workhouse purposes during the second decade of the 20th century and carries historical value. The hospital area as a whole is a representative example of the ideology behind health care institution building of its time. The architectural value of the area is due to the old buildings themselves and their arrangement, and the views and the green areas that support the cohesive whole. When the area is developed, the preservation of the unity of the hospital area needs to be taken into consideration. The loosely built park area and the old hospital maintenance yards attract infill building. The development area is situated on the edge of the downtown area with good transport connections to the city center. The surrounding housing areas are among the most popular housing areas in Helsinki. It is easy to justify infill building. However, the starting point for the development has to be a survey of the buildings and surroundings and the recognition of the architectural and historical values. The most important characteristics of the area need to be identified before it is possible to plan more construction. The development should be based on the objectives of functionality and vitality of the area. Besides preservation, enough space for infill buildings must be found. If the goals of both preservation and Infill are not observed, urban renewal won't be successful. A lack of dialogue makes the reconciliation between conflicting interests difficult. It is possible to highlight and emphasize the best qualities and characteristics of the existing buildings and surroundings by means of infill building. Urban renewal brings new residents, activities and vibrancy to the area. Simultaneously it reduces the pressure to substantially alter the existing buildings. The most serious threat to the development of the area is the lack of common vision. Short-sighted solutions jeopardize the preservation of the old as well as the possibilities of new construction and threaten the comprehensive development of the area.

Säilyttää vai korvata uudella - eheyttää vai jättää taantumaan? Koskelan sairaala-alueen uudistamiseen liittyvä problematiikka on tiivistettävissä suojelun ja täydennysrakentamisen vastakkainasetteluun. Pyrkimyksenä on kehittää aluetta, mutta keinot, joilla siihen pyritään, jakavat mielipiteitä. Alun perin työ- ja vaivaistalokäyttöön 1910·luvulla rakennettu kokonaisuus on historiallisesti arvokas. Sairaalamiljöö on edustava esimerkki aikansa hoitolaitossuunnittelullisesta ajattelusta. Alueen keskeisimmät arvot liittyvät rakennuksiin ja niiden muodostamaan sommitelmaan, näkymiin, istutusaiheisiin ja ympäristön jäsentelyyn. Harkittavana on sairaalakokonaisuuden rooli alueen kehittyessä ja tiivistyessä. Väljästi rakennettu puistomainen alue ja sairaalaa palvelleet huoltopihat houkuttelevat merkittävään määrään täydennysrakentamista. Suunnittelualue sijaitsee kantakaupungin laidalla hyvien liikenneyhteyksien päässä keskustasta ja on kaupungin suosituimpien asuinalueiden ympäröimä. Täydennysrakentamiseen on helppo löytää mahdollisuuksia. Alueen kehittämisen lähtökohdaksi on kuitenkin otettava rakennusten ja ympäristön inventointi ja arvojen tunnistaminen. Tärkeimpien ominaispiirteiden on oltava tiedossa ennen varteenotettavien täydennysrakentamisvaihtoehtojen suunnittelua. Toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen ja elinvoimaisen kokonaisuuden aikaan saaminen on kehittämisen lähtökohta. Suojelun lisäksi myös täydennysrakentamiselle on löydettävä riittävästi tilaa. Alueen kehittäminen ei onnistu, jollei sekä suojelun että täydennysrakentamisen tavoitteita kyetä huomioimaan. Vastakkaisten intressien yhteensovittamisesta tekee hankalaa vuoropuhelun puute. Täydennysrakentamisen kautta on mahdollista nostaa esiin ja korostaa jo olemassa olevan rakennuskannan ja ympäristön parhaita puolia. Uudisrakentaminen tuo alueelle uusia asukkaita, uusia toimintoja ja elinvoimaa. Samalla se vähentää vanhoihin rakennuksiin kohdistuvia muutospaineita. Tällä hetkellä suurin alueen kehittämiseen kohdistuva uhka on jaetun ja kokonaisvaltaisen tavoitteen puuttuminen. Lyhytnäköiset ratkaisut vaarantavat niin suojeluarvot kuin täydennysrakentamisen mahdollisuudet ja uhkaavat vesittää alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen.
Description
Supervisor
Harris, Trevor
Keywords
architectural and historical values, arvottaminen, preservation of build environment, inventointi, urban infill, kaupunkiuudistus, urban renewal, rakennussuojelu, täydennysrakentaminen
Citation