Karkkinälkä - Taiteellinen tutkimus taidegrafiikasta nautintovälineenä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
63
Series
Abstract
Tämä maisterin opinnäytetyö on taiteellinen tutkimus. Sen tavoitteissa kietoutuvat yhteen tekijän henkilökohtainen tarve ymmärtää, mitä on hänelle ominainen taiteellinen työskentely ja mistä hänen praktiikkansa muodostuu, sekä kiinnostus laajempaan näkökulmaan taiteen tehtävistä ja nautinnon roolista niissä. Opinnäytetyön tutkimusmetodina toimii tekijän oma praktiikka. Opinnäytetyön aikana tekijä työskenteli taidegrafiikan menetelmin yhdistäen serigrafian keinoja monotypiamaiseen prässityöskentelyyn. Työskentely tapahtui sekä Aalto-yliopiston taidegrafiikan pajalla että tekijän omalla työhuoneella. Taiteellisen työskentelyn lähtökohtana toimi tekijää erityisesti sävähdyttänyt väri tai tekstuuri, jonka yksityiskohtia ja ominaisuuksia työskentely lähti tutkimaan. Taidegrafiikan vedostusprosessi tuotti paperille toisinaan vimmaisen purskahtelevaa liikettä, joskus vain aivan hienovaraista poreilua. Taiteellisen työskentelyn lopputuloksena on lajitelma eloisia abstrakteja taidegrafiikan vedoksia. Opinnäytetyön tuloksena ei ole julkisesti esitettävä teossarja, vaan työn fokus on taiteellisessa työskentelyssä ja sen aikana syntyneissä huomioissa, joita opinnäytetyö sanallistaa sen kirjallisessa osassa. Kirjallinen osa rakentuu kolmesta toisilleen rinnakkaisesta esseestä, jotka muotoiltiin toisiaan täydentävin retorisin keinoin: kaunokirjallisena, asiatekstinä ja kuvaesseenä. Esseiden keskiössä on taiteellisen työskentelyn aikana koettu kehollinen mielihyvä. Niissä puretaan nautinnon anatomiaa, listataan tekijän huomioita kehon ja aistien roolista hänen taiteellisessa työskentelyssään ja pohditaan nautinnon roolia taiteen tehtävänä. Kirjallinen osa tarkastelee myös taiteellisen tutkimuksen ja tekijän praktiikan suhdetta toisiinsa, ja työn tärkeänä tuloksena on tekijän praktiikan tarkentuminen.

This master’s thesis is a piece of artistic research. It explores the researcher’s artistic praxis and develops a self-understanding of the development of her creative process. The thesis also examines the​ w​ ider perspective on the functions of art and the role of an immersive experience in this framework. T​he research method of this thesis is the artistic practice of the researcher: printmaking techniques combining silk screen and monoprint with a press. The artistic work took place at the Aalto University’s printmaking workshop and the researcher’s own studio space. The starting point for the artistic process typically was a startling colour or an interesting texture which the researcher began to investigate. The printmaking process produced a variety of contrasting textures from gushing spurts to delicate fizz. The result is a selection of vibrant abstract prints. The conclusion of this thesis is not a public exhibition. Rather, it focuses on the observations of the artist-researcher on the process and outcome. The findings are verbalised in the written part of the thesis, consisting of three complementary essays: the autoethnographic narrative of the artist, a theoretical perspective and a visual essay. At the core of these texts is the physically immersive experience of an artist during the artistic process. The texts deconstruct the anatomy of physical enjoyment, observe the roles of mind and body in artistic work and reflect on pleasure as a function of art. The written part of the thesis also evaluates the relationship between artistic research and the artistic process of the researcher. A significant result of the thesis is the increased clarity and articulation of the researcher’s praxis.
Description
Supervisor
Rastas, Marja
Thesis advisor
Rastas, Marja
Keywords
taidegrafiikka, printmaking, taiteellinen tutkimus, artistic research, serigrafia, nykytaide, autoetnografia, kuvaessee
Citation