Space-Time Equalizers for High Data-Rate WCDMA Systems

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Signaalinkäsittelytekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Language
en
Pages
75+14
Series
Abstract
Tässä diplomityössä on tutkittu tila-aika alueen kanavakorjainten toteutusta korkean tiedonsiirtonopeuden WCDMA järjestelmissä. Monitie-etenemisestä johtuva radiokanavan taajuusselektiivisyys aiheuttaa interferenssiä koodijakoisissa järjestelmissä. Interferenssi on erityisesti ongelmallista korkean tiedonsiirtonopeuden järjestelmissä matalan hajoitussuhteen ja korkean kuormituksen vuoksi. Interferenssiä voidaan vaimentaa kanavakorjainten avulla. Työssä tutkittiin monivaiheiseen Wiener-suodatukseen perustuvan alennetun rankin MSWF-korjainrakenteen soveltuvuutta korkean tiedonsiirtonopeuden WCDMA järjestelmiin. Numeerisissa simulaatioissa havaittiin, että tämä rakenne ei sovellu tutkittuun järjestelmään hyvin symbolitason lohkoadaptiivisena toteutuksena. Tämä johtuu pääosin siitä, että kyseisessä toteutuksessa korjaimen symbolitason syötteen toisen asteen tilastolliset tunnusluvut eivät ole suotuisat korjaimen adaptoinnin kannalta. Työssä kehitettiin tehokas kanavakorjaimen laskenta-algoritmi, jossa hyödynnetään Lanczos-algoritmia matriisin tri-diagonalisointiin MSWF:n eteenpäinrekursion ratkaisemisessa. Kehitetyn algoritmin avulla voidaan tehokkaasti laskea alennetun rankin tila-aika alueen kanavakorjain. Algoritmin suorituskykyä ja laskennallista kompleksisuutta verrattiin numeerisissa simulaatioissa menetelmään, jossa kanavakorjain lasketaan taajuustasossa, sekä tavanomaisiin menetelmiin. Ehdotetulla algoritmilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä kompleksisuudessa verrattuna tavanomaisiin menetelmiin tinkimättä suorituskyvystä.
Description
Supervisor
Koivunen, Visa
Thesis advisor
Koivunen, Visa
Keywords
equalization, kanavakorjaimet, WCDMA, WCDMA, HSDPA, HSDPA, MSWF, MSWF, Lanczos-algorithm, Lanczos-algoritmi
Other note
Citation