Startup Crowdfunding: Case Ambronite

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-12-01
Department
Major/Subject
Tietoliikenneohjelmistot
Mcode
T3005
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
88 + app. 31
Series
Abstract
The internet has decreased communication costs and has empowered online crowds to create content, generate ideas and obtain different services in an innovative way. Over the last few years, the use of crowds, or crowdsourcing, has expanded to fundraising. This phenomenon is called crowdfunding. Crowdfunding means collective financing from a large pool of backers, with the common goal to make a certain project possible. This process is conducted through a web platform, Kickstarter and IndieGogo being two of the most popular ones. Crowdfunding projects span a wide range of topics, starting from innovative businesses, to art projects, to social causes. From an entrepreneur's point of view, traditional possibilities for a startup to obtain funding have been risk investors and bank loans. Crowdfunding takes seed-capital possibilities to a new level, especially within the range of certain type of consumer goods, games and films. This Master’s thesis conducts a literature review about success factors of a crowdfunding campaign, with an emphasis on reward-based campaigns. A fundamental part of the thesis is the implementation and analysis of a real-world crowdfunding campaign for Ambro Group Oy to launch Ambronite, an organic drinkable meal product. Lessons learned through literature review have been used during the implementation of the actual campaign. The 60-day campaign conducted between May 4th and July 3rd 2014 was an international success. Ambronite raised USD $102,824 in non-equity crowdfunding and became the most funded food project in the history of the Indiegogo platform. The original goal of the campaign, $50,000 USD, was topped 205.65% by 829 individual contributors from over 30 countries. Ambronite got wide coverage in international media, including the TIME Magazine, Forbes, Business Insider, Wired Magazine and ArsTechnica. Later, we analysed the results of the campaign and how the techniques researched through literature review worked in a real campaign. The most notable findings were that preparation and community building are keys for success, and that the first few days after campaign launch are crucial. Also, just one article in international media, covering the campaign, can generate a 5-figure boost to the fundraising efforts, while any smaller article might generate next to nothing. A wealth of resources about crowdfunding can be found on the internet, and most of these are targeted to novices and hobby projects. There is certainly a need for research on preparation strategies of the most successful campaigns, which have been able to raise millions. This knowledge would allow ambitious entrepreneurs to achieve further success and understand how many resources to invest in the preparation stages of a crowdfunding campaign.

Internet on vähentänyt kommunikaation kustannuksia ja mahdollistanut joukkojen hyödyntämisen sisällön- ja ideoiden luonnissa sekä erilaisissa innovatiivisissa verkkopalveluissa. Muutaman viime vuoden aikana joukkoistaminen on laajentunut myös rahoitukseen. Tätä ilmiötä kutsutaan joukkorahoitukseksi. Joukkorahoitus tarkoittaa rahoituksen keräämistä suurelta ihmisjoukolta, joilla on yhteinen päämäärä mahdollistaa tietty projekti. Joukkorahoitus tapahtuu verkkopalvelun avulla, joista kaksi suurinta ovat Kickstarter ja Indiegogo. Joukkorahoitusprojektien aiheet vaihtelevat laajasti innovatiivisia liikeideoita, taideprojekteihin ja yhteiskunnallisiin kampanjoihin. Yrittäjän näkökulmasta perinteiset mahdollisuudet startup-yrityksen rahoitukseen ovat olleet sijoittajat ja pankkilainat. Joukkorahoitus mahdollistaa aivan uudenlaisen alkuvaiheen rahoitusmahdollisuuden, erityisesti tietyntyyppisten kuluttujatuotteiden, pelien ja elokuvien osalta. Tässä diplomityössä tehdään kirjallisuuskatsaus joukkorahoituskampanjoiden menestystekijöistä erityisesti ns. vastikepohjaisessa joukkorahoituksessa. Keskeinen osa diplomityötä on kampanjan toteuttaminen Ambro Group Oy:lle Ambronite-tuotteen julkaisua varten. Ambronite on juotava ateriatuote, joka täyttää päivän ravintosaantisuositukset. Kirjallisuuskatsauksessa tunnistettuja menestystekijöitä käytetään Ambronite-kampanjan toteutuksessa. Kuusikymmentä päivää kestänyt Ambronite-kampanja toteutettiin 5.5. - 3.7.2014 ja kampanjasta tuli kansainvälinen menestys. Ambronite sai rahoitusta 102.824 yhdysvaltain dollaria vastikepohjaisessa joukkorahoituksessa. Kampanjasta tuli historian eniten rahoitetuin ruokakampanja Indiegogo-joukkorahoitusalustalla. Alkuperäinen kampanjatavoite, 50.000 dollaria, ylitettiin 205,65 prosentilla 829 yksityishenkilön tuella, jotka asuivat yli 30 maassa. Ambronitesta uutisointiin laajasti kansainvälisessä mediassa, muun muassa TIME Magazinessa, Forbesissa, Business Insiderissa, Wiredissa ja ArsTechnicassa. Lopuksi analysoimme kampanjan tuloksia ja miten kirjallisuuskatsauksessa tunnistetut tekniikat toimivat todellisessa kampanjassa. Suurin yleinen havainto oli, että etukäteisvalmistautuminen ja yhteisön rakentaminen on keskeinen elementti menestykselle, ja että kampanjan pari ensimmäistä päivää julkaisun jälkeen ovat erittäin tärkeitä. Kansainvälinen medianäkyvyys saattaa yhden artikkelin osalta tarkoittaa viisinumeroista summaa lisämyyntiä, siinä missä hieman pienempi artikkeli ei välttämättä tuo myyntiä lisää yhtään. Joukkorahoituksesta löytyy huomattavasti tietoa Internetistä ja monet neuvoista ovat tarkoitettu aloittelijoille ja harrastelijaprojekteihin. Tutkimukselle on vielä selkeästi tarvetta erittäin menestyneiden kampanjoiden osalta, jotka ovat saaneet miljoonia rahoitusta. Tämä tietotaito mahdollistaisi kunnianhimoisten yrittäjien menestymisen joukkorahoituspalveluiden avulla ja lisäisi ymmärrystä siitä kuinka paljon resursseja todella menestyneiden joukkorahoituskampanjoiden valmistelu todella vaatii.
Description
Supervisor
Ylä-Jääski, Antti
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Keywords
crowdfunding, indiegogo, kickstarter, funding, venture capital, startup
Other note
Citation