Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työhönotossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2013
Major/Subject
Business Law
Yritysjuridiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Abstract
Tämän tutkielman tavoitteena on käsitellä työhönottoon liittyvää syrjintää pääasiassa tasa- arvolain ja yhdenvertaisuuslain kannalta. Syrjintään liittyvän lainsäädännön kokonaisvaltaisen ymmärtämisen vuoksi, teoksessa esitellään myös muuta kansallista lainsäädäntöä samoin kuin Euroopan unionin direktiivejä. Myös oikeustapauksien selostuksella on merkittävä rooli tässä tutkielmassa. Osana tutkielmaa selvennetään myös syrjintään liittyviä keskeisiä käsitteitä, joita ovat muun muassa syrjinnän eri muodot välittömästä ja välillisestä syrjinnästä moniperusteiseen syrjintään. Myös syrjintäolettama, vastatoimien kielto ja ansiovertailu tulevat käsitteinä tutuiksi. Lisäksi käsitellään oikeuskirjallisuudessa esiteltyjä hyväksyttäviä syitä vähemmän ansioituneen henkilön palkkaamiseen sekä erityistapauksena valotetaan positiivisen erityiskohtelun käsitettä ja tavoitteita. Keskeisistä käsitteistä viimeisinä esitellään tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma työnantajan velvollisuutena ja syrjinnän kitkemisen apuvälineenä. Tutkielman tarkoituksena on myös havainnollistaa yleisiä työhönottosyrjinnän tilanteita ja näistä lähemmin tarkastellaan työpaikkailmoituksia ja työhaastattelua mahdollisina syrjintätilanteina. Myös vammaisen työnhakijan palkkaamiseen liittyvät velvollisuudet ovat käsittelyn kohteena. Koska lain rikkomisesta seuraa rangaistus, käsitellään tässäkin työssä myös syrjintäkiellon rikkomisesta aiheutuvia seuraamuksia. Myös viranomaiset, joiden puoleen työnhakija voi kääntyä epäillessään tulleensa syrjityksi, esitellään, samoin kuin heidän toimenkuvansa ja toimivaltansa. Lopuksi vielä pohditaan kuinka työnantajan tulisi rekrytointiprosessi suorittaa, jotta työhönottoa ei voisi pitää minkään lain perusteella syrjivänä ja mahdollisilta jälkisyytöksiltä vältyttäisiin.
Description
Keywords
tasa-arvo, yhdenvertaisuus, syrjintä, työhönotto
Other note
Citation