Hionta vakiokuormituksella vai hionta vakiosyötöllä - Hiontakokeita ilman patoa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1961
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
40 s. + liitt.
Series
Description
Supervisor
Pellinen, Heikki
Thesis advisor
Arvilommi, Veikko
Keywords
Other note
Citation