Puun nestevirtauksen mittauslaitteen suunnittelu

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1981
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
01.66
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Paavo
Keywords
puun nestevirtaus, lämpöpulssin nopeus, lämpötilan mittaus
Other note
Citation