Improving Artificial Room Reverberation using Velvet Noise

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-10-19
Department
Major/Subject
Acoustics and Audio Technology (AAT)
Mcode
ELEC3030
Degree programme
CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013)
Language
en
Pages
77 + 6
Series
Abstract
Feedback delay networks (FDNs) provide a highly parametric framework for implementing artificial reverberation algorithms. In this thesis, a novel extended structure called velvet-noise feedback delay network is proposed. It consists of a conventional FDN combined with sparse velvet-noise filters. The feasibility of the proposed reverberator structure was investigated and its performance compared against the conventional FDN as well as a previous improved FDN structure. The comparison was carried out using objective measures. It was shown that a VFDN with 16 delay lines can provide equal echo density and modal density as a conventional FDN with 32 delay lines, while using 59 percent less computational operations.

Takaisinkytketty viiveverkko tarjoaa alustan parametrisoidulle keinotekoiselle kaiulle. Tässä diplomityössä esitellään uudenlainen laajennettu kaikualgoritmi. Ehdotettu algoritmi koostuu tavallisesta takaisinkytketystä viiveverkosta ja harvoista samettikohina-suodattimista. Kehitetyn algoritmin käyttökelpoisuutta tutkittiin ja sen suorituskykyä verrattiin tavalliseen takaisinkytkettyyn viiveverkkoon sekä aiempaan parannettuun algoritmiin. Vertailu toteutettiin hyödyntäen objektiivisia mittauksia. Ehdotetulla algoritmilla saavutetaan laskennallisia säästöjä vähentämällä viivelinjojen määrää huonontamatta algoritmin kaikutiheyttä.
Description
Supervisor
Välimäki, Vesa
Thesis advisor
Alary, Benoit
Keywords
acoustics, audio systems, convolution, digital signal processing, finite impulse response filters
Other note
Citation