Asiakirjat uusjaosta Näkkilän kylän kaikilla tiluksilla ja sen yhteydessä suoritetusta halkomisesta saman kylän Matoin RN:o 1 ja Hannulan RN:o 2 tiloilla Nummen kunnassa Uudenmaan lääniä : Toimitus N:o 23456

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1948
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
332 s. + liitt. 7
Series
Description
Supervisor
Kokkonen, P.
Keywords
Other note
Citation
Collections