Maavastus- ja ip-mittauksista ja niiden tulkinnasta kaksidimensionaalisilla malleilla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1970
Major/Subject
Kaivostekniikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
60 s. + liitt. 34
Series
Description
Supervisor
Mikkola, Aimo
Keywords
Other note
Citation