Albert Edelfeltin ateljeemuseon uusi galleriarakennus

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorTidwell, Philip
dc.contributor.authorPiiroinen, Kiira
dc.contributor.departmentArkkitehtuurin laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Architectureen
dc.contributor.schoolTaiteiden ja suunnittelun korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Arts, Design and Architectureen
dc.contributor.supervisorHeikkinen, Pekka
dc.date.accessioned2019-01-17T09:26:37Z
dc.date.available2019-01-17T09:26:37Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractAlbert Edelfelt on yksi 1900-luvun vaihteen Suomen taiteen kultakauden merkittävimmistä taiteilijoista. Edelfeltin ateljeemuseo sijaitsee Haikkoossa, noin 7 km Porvoon keskustasta etelään. Edelfelt rakennutti kesäateljeen itselleen vuonna 1883 viereisellä tontilla sijaitsevan kesähuvilansa yhteyteen ja maalasi siellä kaikkiaan 26 kesänä yli 220 teosta. Pienessä Haikkoon ateljeessa on syntynyt useita kansainvälisestikin tunnustettuja suomalaisen realismin klassikkomaalauksia. Tässä diplomityössä esitetään suunnitelma ateljeen yhteyteen rakennettavasta uudesta galleriatilasta. Tontin etuosasta ateljeen ja Edelfeltinpolun välistä puretaan 1950-luvulla rakennettu asuinrakennus, jonka jälkeen rakennusoikeutta uudisrakennukselle on nykyisen kaavan mukaan 200 m2. Suunnitelman edetessä tarkastellaan kriittisesti myös asemakaavan asettamia rajoitteita. Tontin nykyinen kaava on vuodelta 1983, jolloin erillisen galleriatilan tarvetta ei vielä tunnistettu. Diplomityö on toteutettu yhteistyössä Albert Edelfeltin säätiön kanssa. Säätiö osti ateljeen 1950-luvulla ja kunnosti sen museokäyttöön. Ateljee on lämmittämätön ja se on auki yleisölle vain toukokuusta syyskuuhun. Uuden galleriatilan tavoite on tarjota ympärivuotinen näyttely- ja tapahtumatila täydentämään museotontin toimintaa. Galleria toimii ensisijaisesti näyttelytilana, mutta sen tulisi olla joustavasti muunnettavissa myös pienimuotoisten tapahtumien käyttöön. Ateljeen ympäristö on vähitellen muuttunut Edelfeltin aikaisesta rannikon huvilaidyllistä. Vielä 1950-luvulla alue oli hyvin maaseutumainen, mutta se on rakentunut vähitellen omakotitalovaltaiseksi asuinalueeksi ja sama kehitys tulee todennäköisesti lähivuosina jatkumaan. Myös etelän puoleiselle tontille rakennettu ammattikoulu Inveon on muuttanut ympäristöä ja luonut mittakaavallista kontrastia pienelle ja vaatimattomalle ateljeelle. Suunnittelun yhtenä lähtökohtana onkin vahvistaa ateljeen roolia muuttuvassa ympäristössä ja muodostaa tontille arkkitehtonisesti yhtenäinen kokonaisuus, jossa ateljeen omaleimaisuus säilyy. Tontin luonto on maastonmuodoiltaan ja kasvillisuudeltaan rikas ja monimuotoinen. Toinen keskeinen suunnittelun tavoite on muodostaa kokonaisvaltainen museokokemus, jossa hyödynnetään sekä uuden gallerian, ateljeen että tontin ominaisuuksia. Vaihtelevat maastonmuodot ja pyrkimys monimuotoisen kasvillisuuden säilyttämiseen asettavat suunnittelulle myös haasteita ja reunaehtoja. Diplomityön yhtenä lähtökohtana on lisäksi tutkia mahdollisuutta toteuttaa uudisrakennus puurakenteisena. Uuden galleriatilan sovittaminen historiallisesti arvokkaaseen kontekstiin ja luonnonolosuhteiltaan haastavalle rakennuspaikalle ovat keskeisiä ratkaistavia suunnittelukysymyksiä. Uudisrakennuksen tulisi lisäksi arkkitehtuurillaan ja muuntautumiskyvyllään taata museotontin toiminta tulevaisuudessa. Erityislaatuisimman suunnitteluongelman muodostaa kuitenkin rakennuksena pieni ja vaatimaton ateljee, jonka arvokkuus on fyysisen ulkomuodon sijaan kulttuurihistoriallisessa sisällössä ja siinä, mitä se on olemassaolollaan mahdollistanut.fi
dc.description.abstractAlbert Edelfelt is one of the most important artists of the golden age of Finnish art in the change of 20th century. Edelfelt’s atelier museum is located in Haikkoo, 7 km from the center of Porvoo to south. Edelfelt built the atelier for himself on 1883 next to his summer villa in the neighbouring site and painted there over 220 pieces during 26 summers. Many even internationally appreciated classics of Finnish realism have born at the small atelier in Haikkoo. This thesis is presenting a design of a new gallery space to be built at the proximity of the atelier. According to the current city plan the permitted building volume is 200 m2 after the existing residential building in the front of the site is demolished. The regulations of the city plan will be critically studied along the design process. The current plan is dated 1983, when the need of a separate gallery space was not yet recognised. The diploma work has been realised in collaboration with the Albert Edelfelt foundation. The foundation bought the atelier at 1950’s and renovated it for museum use. The atelier is unheated and it is open for the public only from May till September. An objective of the new gallery space is to provide an all-year venue to complement the museum site activities. The gallery is functioning primarily as an exhibition space but it should be adjustable also for small events. The atelier surroundings have slowly transformed from the Edelfelt era’s coastal villa idyll. Until 1950’s the area was still very rural but ever since it has been built up to become more residential area and similar development will most likely continue during the following years. Also the vocational school Inveon built to the southern side of the site has changed the surroundings and created contrasting scale for the small and modest atelier. One objective of the design is to strengthen the role of the atelier in the changing environment and to create architectonically unified entity, where the uniqueness of the atelier can be preserved. The nature of the site is very rich and diverse. An other objective of the design is to create an overall museum experience, where the qualities of both the new gallery, atelier and site are utilized. Versatile landscape and an aim to preserve the diverse vegetation also press challenges and preconditions for the designing task. In addition, one objective of the diploma work is to study the possibility to realise the building structure of wood. Fitting the new gallery space to a historically valuable context and a naturally challenging building site are crucial design questions to be solved. The new building should also secure the museum site activity by it’s architecture and adaptability. The most unique challenge however is created by the atelier, which’s value is not in it’s physical form but in it’s culture historical content and in what became possible by it’s existence.en
dc.format.extent148
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36105
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201901171284
dc.language.isofien
dc.programmefi
dc.programmeWood Architectureen
dc.subject.keywordAlbert Edelfeltfi
dc.subject.keywordateljeefi
dc.subject.keywordgalleriafi
dc.subject.keywordmuseofi
dc.subject.keywordHaikkoofi
dc.subject.keywordpuuarkkitehtuurifi
dc.titleAlbert Edelfeltin ateljeemuseon uusi galleriarakennusfi
dc.titleNew gallery building for Albert Edelfelt’s atelier museumen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Piiroinen_Kiira_2018.pdf
Size:
453.35 MB
Format:
Adobe Portable Document Format