Hajautetun prosessiautomaatiojärjestelmän käyttövarmuusominaisuuksien määrittäminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1982
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
01.66
Degree programme
Language
fi
Pages
79 s. + liitt. 22
Series
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Paavo
Keywords
distributed system, hajautettu järjestelmä, reliability, luotettavuus, availability, käytettävyys, minimal cut set, minimikatkosjoukko, risk, riski, failure rate, vikataajuus
Other note
Citation