On the Feasibility of Ad-hoc Multi-player Games on Smart Phones

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-08-24
Department
Major/Subject
Tietoverkot
Mcode
S3029
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
45
Series
Abstract
This thesis aims to answer to the question why ad-hoc networking is not prevalent in mobile multi-player gaming. Ad-hoc multi-player gaming refers to using ad-hoc networking, such as Bluetooth and ad-hoc Wi-Fi. The results showed that while all major smartphones have the necessary hardware, the operating system support is inconsistent across various platform and lacking. Ad-hoc multi-player games are feasible to develop. However, supporting multiple platforms was found to be really complicated due to Application Programming Interface (API) differences. Forming multi-hop networks was only found to be possible using Bluetooth and only on Android and Windows Phone. Contemporary multi-player architectures were evaluated. The result was that asynchronous multi-player model would be the best fitting architecture. Due to a general lack of interest in ad-hoc multi-player, game development tools and engines lack built-in support for ad-hoc networking. Therefore developers would need to implement everything on top of platform-specific APIs by themselves.

Tilapäisverkkomoninpelit ovat harvinaisia mobiilipelien maailmassa. Tämän työn tarkoituksena on selvittää, mistä tämä johtuu. Tilapäisverkkomoninpeli tarkoittaa moninpeliä, jossa tiedonsiirto tapahtuu tilapäisverkkojen, kuten Bluetoothin tai tilapäisen langattoman verkon välityksellä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että uusien älypuhelinalustojen laitteiston tuki on riittävä. Ongelmaksi osoittautui käyttöjärjestelmien ohjelmointirajapintojen tuki tilapäisverkoille. Tilapäisverkkomoninpelit ovat toteutettavissa kaikille tärkeimmille alustoille. Paketinvälitysverkkojen luominen sitä vastoin osittautui mahdolliseksi ainoastaan Android- ja Windows Phone -alustoilla sekä ainoastaan Bluetoothin avulla. Tutkimuksessa käytiin läpi, miten moninpeliarkkitehtuurit ovat toteutettu nykyaikaisissa moninpeleissä. Johtopäätoksissä havaittiin, että olemassa olevat moninpeliarkkitehtuurit soveltuvat huonosti tilapäisverkkoympäristöön. Nykyisistä lähestymistavoista tapahtuma-pohjaiset arkkitehtuurit todettiin sopivimmaksi. Tutkimuksessa myös kävi ilmi, että nykyaikaiset pelinkehitysympäristöt eivät suoraan tue tilapäisverkkojen muodostamista. Tämän takia pelinkehittäjien itsensä haasteeksi jää kehittää verkkototeutus käyttöjärjestelmän tarjoamien rajapintojen päälle.
Description
Supervisor
Ott, Jörg
Thesis advisor
Lemaire, Elise
Keywords
multiplayer, wi-fi direct, ad-hoc networking, bluetooth
Citation