Usability Evaluation of the Graphical User Interface of the Lawful Interception Network Element

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHellgren, Visa
dc.contributor.authorKainonen, Laura
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.schoolTeknillinen korkeakoulufi
dc.contributor.schoolHelsinki University of Technologyen
dc.contributor.supervisorJääskeläinen, Iiro
dc.date.accessioned2020-12-04T19:48:25Z
dc.date.available2020-12-04T19:48:25Z
dc.date.issued2005
dc.description.abstractLaillinen salakuunteluverkkoelementti on osa pakettipohjaista runkoverkkoa. Joissain maissa salakuuntelupalvelun tarjoaminen viranomaisille on edellytyksenä kaupallisen televerkon toiminnalle. Salakuunteluverkkoelementtiä voivat käyttää teleoperaattoreiden lisäksi myös viranomaiset. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida Nokian salakuuntelutoteutuksen käytettävyyttä. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu keskittyy interaktiivisten järjestelmien käytettävyyden kehittämiseen. Järjestelmän käytettävyyden parantaminen voi esimerkiksi lisätä tuottavuutta ja parantaa työn laatua. Käytettävyydellä voi olla vaikutusta myös kokonaisvaikutelmaan järjestelmän laadusta ja mielikuvaan tuotteen valmistajaa kohtaan. Käytettävyyden arviointi on tärkeä osa käyttäjäkeskeistä suunnitteluprosessia. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu tarjoaa systemaattisia menetelmiä. käytettävyyden arvioimiseen. Tässä työssä tutkimusmenetelmät luokiteltiin käyttäjien osallistumisen perusteella. Salakuunteluverkkoelementin graafisen käyttöliittymän arvioinnissa käytettiin käyttäjätestausta yhdessä käyttäjien kanssa ja heuristista arviointia asiantuntija-arviointimenetelmänä. Lisätietoa kerättiin kyselylomakkeilla sekä ennen testiä että sen jälkeen. Tutkimuksen tulosten perusteella ehdotettiin parannuksia käyttöliittymään. Lopuksi analysoitiin valittujen menetelmien sopivuutta ja pohdittiin parannuksia. käytettyihin menetelmiin.fi
dc.format.extent96+11
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/93113
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020120451948
dc.language.isoenen
dc.programme.majorLaskennallinen tekniikkafi
dc.programme.mcodeS-114fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordusabilityen
dc.subject.keywordkäytettävyysfi
dc.subject.keywordusability evaluationen
dc.subject.keywordkäytettävyyden arviointifi
dc.subject.keywordusability testingen
dc.subject.keywordkäytettävyystestausfi
dc.subject.keywordheuristic evaluationen
dc.subject.keywordheuristinen arviointifi
dc.subject.keywordhuman-centered designen
dc.subject.keywordkäyttäjäkeskeinen suunnittelufi
dc.subject.keywordlawful interceptionen
dc.subject.keywordlaillinen salakuuntelufi
dc.titleUsability Evaluation of the Graphical User Interface of the Lawful Interception Network Elementen
dc.titleLaillisen salakuunteluverkkoelementin graafisen käyttöliittymän käytettävyyden arviointifi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_34352
local.aalto.idinssi30398
local.aalto.openaccessno
Files