Usability Evaluation of the Graphical User Interface of the Lawful Interception Network Element

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2005
Major/Subject
Laskennallinen tekniikka
Mcode
S-114
Degree programme
Language
en
Pages
96+11
Series
Abstract
Laillinen salakuunteluverkkoelementti on osa pakettipohjaista runkoverkkoa. Joissain maissa salakuuntelupalvelun tarjoaminen viranomaisille on edellytyksenä kaupallisen televerkon toiminnalle. Salakuunteluverkkoelementtiä voivat käyttää teleoperaattoreiden lisäksi myös viranomaiset. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on arvioida Nokian salakuuntelutoteutuksen käytettävyyttä. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu keskittyy interaktiivisten järjestelmien käytettävyyden kehittämiseen. Järjestelmän käytettävyyden parantaminen voi esimerkiksi lisätä tuottavuutta ja parantaa työn laatua. Käytettävyydellä voi olla vaikutusta myös kokonaisvaikutelmaan järjestelmän laadusta ja mielikuvaan tuotteen valmistajaa kohtaan. Käytettävyyden arviointi on tärkeä osa käyttäjäkeskeistä suunnitteluprosessia. Käyttäjäkeskeinen suunnittelu tarjoaa systemaattisia menetelmiä. käytettävyyden arvioimiseen. Tässä työssä tutkimusmenetelmät luokiteltiin käyttäjien osallistumisen perusteella. Salakuunteluverkkoelementin graafisen käyttöliittymän arvioinnissa käytettiin käyttäjätestausta yhdessä käyttäjien kanssa ja heuristista arviointia asiantuntija-arviointimenetelmänä. Lisätietoa kerättiin kyselylomakkeilla sekä ennen testiä että sen jälkeen. Tutkimuksen tulosten perusteella ehdotettiin parannuksia käyttöliittymään. Lopuksi analysoitiin valittujen menetelmien sopivuutta ja pohdittiin parannuksia. käytettyihin menetelmiin.
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Iiro
Thesis advisor
Hellgren, Visa
Keywords
usability, käytettävyys, usability evaluation, käytettävyyden arviointi, usability testing, käytettävyystestaus, heuristic evaluation, heuristinen arviointi, human-centered design, käyttäjäkeskeinen suunnittelu, lawful interception, laillinen salakuuntelu
Citation