En 500-hkr. 6 cyl. kompressorlös dieselmotor bör konstrueras. Motorn göres rätt snabblöpande 375 varv/min. och avses för marina ändamål, eventuellt i kombination med en elektrisk eller hydraulisk kopplingsanordning

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
1928
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
82
Series
Description
Supervisor
Kyrklund, Harald
Keywords
Other note
Citation