‘Make’ – creative expression through construction in the garment creation process

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
en
Pages
118
Series
Abstract
This master’s thesis addresses ‘make’, namely the technical phases in the garment creation process. The work presents a collection through a personal artistic concept utilising the development stages as a source for design ideas. The main aim for the thesis is to show how knowledge of ‘make’ can influence and strengthen creative expression rather than as merely a means to an end. The thesis consists of two parts: a theoretical and a practical component of a collection. The research was conducted through a literature review and a practice-based approach, where the creative process, development of, as well as the finished outcome, holistically highlight the benefits of integrating make into the core of the design. This opens up the discussion around the separation of designer from production, and the possibilities that can emerge with the designer having an integrated role. The theoretical component seeks to define the make-process, its connectedness to craft and craftsmanship, the rejection of it in favour of art connotations and to analyse the technical roles present in garment creation. The image making aspects of fashion are called to question and the prevalent emphasis on the fashion designer as a main figure, are challenged. Approaches that embrace the make-process are introduced, and pose alternatives with potential for systemic change (slow fashion), centralising the designer’s role (artisanal fashion), for embracing heritage and traditional craft (couture & tailoring), and by featuring it in the aesthetic (deconstruction). The thesis presents a collection titled ‘Strength of Body - Fragility of Mind’, an eight look collection designed around a personal concept. The design stages from conception to finished outcome are shown, with the emphasis on the make-process. Such methods - draping, pattern cutting, fitting and tailoring - are potential tools for development, but also reveal design elements. Overall, the research offers an insight into the make-process and its applications to the design process and as creative expressions within high-end designer fashion. Understanding of ‘make’ helps designers reflect more holistically around the garment creation process. Increased awareness has the potential to elevate the humanity and increase empathy towards the makers and doers behind garments.

Denna magisteravhandling tar upp ‘make’ (tillverkning), det vill säga de tekniska faserna i skapandet av plagg. Verket presenterar en kollektion designad från ett konstnärligt koncept och använder sig av utvecklingsstadier som källa för designidéer. Det huvudsakliga syftet med avhandlingen är att visa hur kunskap om 'make' kan påverka och stärka ens kreativa uttryckssätt, istället för att bemötas som ett sista stadie. Avhandlingen består av två delar: en teoretisk och en praktisk. Forskningen har genomförts genom en litteraturöversikt och praxis-baserad forskning, där den kreativa processen, utvecklingsprocessen, samt det färdiga resultatet, holistiskt förklarar fördelarna med att integrera make-processen i sin design. Detta leder diskussionen till designerns roll genom att ifrågasätta att design skulle vara isär från produktion och framställer möjligheter för en integrerad roll. I den teoretiska delen definieras tillverkningsprocessen, dess koppling till hantverk och skräddarkonst undersöks, och orsaker till preferens för konst tas upp. Också de tekniska aspekterna inom skapandet av kläder analyseras. De bildskapande aspekterna av mode ifrågasätts och den förhärskande betoningen på modedesignern som ett ensamt geni utmanas. Tillvägagångssätt som betonar tillverkningsprocessen och alternativa lösningar introduceras med potential för systemisk förändring (slow fashion), centralisering av designerns roll (artisanal fashion), betydelsefullhet som kulturarv och tradition inom hantverk (couture & skräddarkonst) och presentation som en estetik (dekonstruktion). I avhandlingen ingår också en kollektion med titeln "Strength of Body - Fragility of Mind", som består av åtta helheter designade kring ett personligt koncept. Designprocessen från idé till färdigt resultat visas, men betoningen är på tillverkningsprocessen. Sådana metoder - formgivning på en provdocka, mönsterskärning, provningar och skräddartekniker - är fungerande verktyg för utvecklingsprocessen, och kan avslöja element att tillämpa i sin design. Sammanfattningsvis ger forskningen en inblick i tillverkningsprocessen som ett uttrycksätt, och exempel på hur den kan tillämpas inom designprocessen i high-end designermode. Förmåga att förstå tillverkningsprocessen hjälper designers att reflektera mer holistiskt kring hela kreativa processen från idé till färdigt plagg. Ökad medvetenhet kan höja mänsklighetskänslan och empati för de som skapar och tillverkar klädesplagg.
Description
Supervisor
Ervamaa, Anna
Thesis advisor
Aakko, Maarit
Abbrederis, Veronika
Keywords
make, make-process, craftsmanship, tailoring, garment creation, fashion design, clothing, tillverkningsprocess
Other note
Citation