Suomalaisen naapuruuden piirteitä asukaskyselyn valossa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
80
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 4/2013
Abstract
Raportti esittelee tuloksia valtakunnallisesta asukaskyselystä, jossa on tutkittu naapuruuden merkitystä nykypäivän suomalaisille. Kyselytutkimuksessa on selvitetty naapuruston heikkojen ja vahvojen siteiden yleisyyttä eri asumismuodoissa ja väestöryhmissä sekä kartoitettu mielipiteitäomasta naapurustosta ja yleisemmin naapuruudesta. Siinä on myös tutkittu naapurihäiriöiden ja -kiistojen yleisyyttä sekä sitä, kuinka niihin on reagoitu. Kysely on ollut osa Suomen Akatemian rahoittamaa Itä-Suomen yliopiston ”Naapuruuskiistat ja asuminen Suomessa” -tutkimushanketta.
Description
Keywords
naapuruus, naapuruussuhteet, naapuruuskiistat, kyselytutkimukset, kanssakäyminen, naapurihäiriöt
Other note
Citation