Etätyöstä eteenpäin : Arvioi monipaikkaisen työn valmius ja hyödynnä hyvät käytännöt

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2024
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
60
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja CROSSOVER, 1/2024
Abstract
Monipaikkainen työ muokkaa työelämää pysyvästi. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Tampereen yliopisto ja Workspace Oy ovat yhdistäneet voimansa tutkimushankkeeseen, joka suuntautuu tulevaisuuden työelämään. Tämä opas on suunniteltu tukemaan suomalaista työelämää monipaikkaisessa työssä. Se perustuu kymmenen organisaation kanssa toteutettuun tutkimushankkeeseen, jossa kerättiin laaja tietoaineisto. Oppaassa käsitellään kolmea keskeistä teemaa: • Millaisiin asioihin johdon tulisi kiinnittää huomiota monipaikkaisessa työssä? • Miten organisaatiot voivat arvioida oman monipaikkaisen työnsä nykyistä valmiutta ja asettaa tavoitteita sen kehittämiselle? • Millaisia hyviä käytäntöjä yritykset voivat soveltaa tulokselliseen ja työhyvinvointia tukevaan monipaikkaiseen työhön? Opas tarkastelee monipaikkaista työtä eri näkökulmista, esittelee tutkittua tietoa ja tarjoaa työkaluja organisaatioille.
Description
Keywords
monipaikkainen työ, etätyö, johtaminen
Other note
Julkaisuun Etätyöstä eteenpäin liittyy kolme liitettä: Liite 1. Monipaikkaisen työn kypsyyden indikaattorit Liite 2. Arvioinnin ohjaus Liite 3. Monipaikkaisen työn arviointityökalu
Citation