Technology-driven wealth building: Asumma rent-to-own homeownership platform

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
75
Series
Abstract
In this thesis, an overview of Germany’s housing market is presented, and homeownership as a vehicle for private wealth building is discussed. Different international alternative or fractional homeownership models are studied and based on these, a rent-to-own home financing solution is proposed. The rent-to-own model developed in this thesis is able to enable aspiring homeowners to start purchasing their apartment gradually while keeping their debt-level at zero. This model is considered attractive compared to bank financing where the mortgage or the debt exceeds the apartment’s market price. The benefits of this model for the financial institutions and real estate companies are also provided. This thesis describes the author’s home financing venture Asumma, its financial technology or fintech product, team, planned sales and marketing activities, and compares it to the existing financing options. This thesis concludes that rent-to-own models can support private wealth building and can give more people an earlier access to homeownership than a bank mortgage would enable.

Tässä opinnäytetyössä esitellään yleiskuva Saksan asuntomarkkinoista sekä keskustellaan asunto-omistajuudesta työkaluna oman pääoman kasvattamiseen. Työssä tutkitaan erilaisia kansainvälisiä vaihtoehtoisia tai osaomistukseen perustuvia asuntorahoitusmuotoja sekä näiden perusteella ehdotetaan ns. rent-to-own-mallia, jossa vuokralainen kasvattaa omistustaan kuukausittain. Ehdotetun mallin avulla asunnon omistajaksi pyrkivä aloittaa ostaa asumaansa asuntoa kuukausittain ilman asuntolainaa. Malli voi olla kiinnostava verrattuna pankkilainaan, jossa lainaosuus vastaa tai ylittää asunnon markkina-arvon. Myös mallin eduista finanssialan instituutioille ja kiinteistösijoitusyhtiöille keskustellaan. Tämä opinnäytetyö kuvaa sen tekijän Asumma-asuntorahoituspalvelun, sen finanssiteknologia- eli fintech-tuotteen, tiimin, suunnitellut myynti- ja markkinointitoiminnot sekä vertaa palvelua olemassaoleviin rahoitusvaihtoehtoihin. Työn johtopäätös on, että rent-to-own-mallit voivat mahdollistaa oman varallisuuden tai pääoman kasvattamisen, koska mallit takaavat nopeamman pääsyn asunto-omistajuuteen pienemmillä tuloilla tai pienemmällä alkupääomalla kuin mitä asuntolaina mahdollistaisi.
Description
Supervisor
Ikonen, Antti
Thesis advisor
Voigtländer, Michael
Keywords
finance, fintech, fractional ownership, home financing, homeownership, housing market, mortgage, proptech
Other note
Citation