Internetin rooli yksityissijoittajan sijoituspäätöksissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
Series
Description
Keywords
Osakemarkkinat, Sijoittajat, Sijoitukset, Päätöksenteko, Internet, Tieto, Tiedonhaku, Viestintä
Other note
Citation