Pahuus kulje kanssani : Miten pahuutta on kuvattu populaarikulttuurissa, tapaustutkimuksena Twin Peaks

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Language
fi
Pages
46 + 2
Series
Abstract
Tutkielma tarkastelee Twin Peaks -tv-sarjan kautta, miten pahuutta on kuvattu populaarikulttuurissa. Tarkoituksena on kartoittaa, minkälaisia pahuuden ilmenemismuotoja tv-sarjasta löytyy ja miten ne keskustelevat populaarikulttuurin sekä pahuustematiikasta ja -estetiikasta tehtyjen tutkimusten kanssa. Päätutkimuskysymys on miksi pahuus viehättää populaarikulttuurissa. Kandidaatintyön aineistona toimii David Lynchin ja Mark Frostin luoman Twin Peaks -tv-sarjan kaikki 30 jaksoa. Tutkielma on toteutettu aineistolähtöisesti tv-sarja-analyysin muodossa. Tutkija on teemoitellut Twin Peaksissa kuvattua pahuutta sen erilaisten ilmenemismuotojen mukaan. Teemoitteluvaiheessa intuitio ja aineistolähtöisyys ovat erityisen olennaisessa osassa, etteivät tutkijan tulkinnat värity liikaa toisten tutkijoiden ajatuksista. Tuloksena Twin Peaksista jaoteltiin kolme pahuuden ilmenemismuotoa: pahuus teoissa, henkilöitynyt paha ja metaforinen paha. Teema pahuus teoissa pitää sisällään henkisen- ja fyysisen väkivallan sekä murhan ala-teemat. Henkilöitynyt paha esittelee kolme erityyppistä pahuushahmoa: yliluonnollisen sadistisen demonin, vallan ja rahan korruptoiman liikemiehen sekä arvaamattoman psykopaatin. Metaforinen paha painottuu vertauskuvalliseen pahuuden kuvaamiseen ja sen alakategorioita ovat pahan airueina toimivat pöllöt, pa-huuden tyyssija Musta Kilta sekä halua, vihaa ja yliluonnollisia siirtymiä kuvaava tuli. Tutkielma yhdistää Twin Peaksistä tehtyjä havaintoja osaksi laajempaa populaarikulttuurin kenttää. Tutkielma erottelee, millaista on Twin Peaksille ominaislaatuinen pahuus - miten se eroaa muista pahuutta käsittelevistä televisiosarjoista ja elokuvista. Tutkielma yhdistää myös Twin Peaksista tehtyjä tulkintoja tutkijoiden kirjoituksiin pahuudesta ja populaarikulttuurista. Tutkielma pohtii myös, miksi pahuus on populaarikulttuurissa suosittu aihe ja miksi se myy.
Description
Supervisor
Kallio-Tavin, Mira
Thesis advisor
Haveri, Minna
Haapalainen, Riikka
Keywords
tv-sarja-analyysi, pahuus, populaarikulttuuri, aineistolähtöisyys
Other note
Citation