Signaaliprosessorin hyödyntäminen mobiilin laitteen Internet-puheluohjelmistoissa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSelin, Jari
dc.contributor.authorMela, Martti
dc.contributor.departmentDepartment of Electrical and Communications Engineeringen
dc.contributor.departmentSähkö- ja tietoliikennetekniikan osastofi
dc.contributor.labLaboratory of Acoustics and Audio Signal Processingen
dc.contributor.labAkustiikan ja äänenkäsittelytekniikan laboratoriofi
dc.contributor.supervisorAlku, Paavo
dc.date.accessioned2011-12-08T09:12:38Z
dc.date.available2011-12-08T09:12:38Z
dc.date.issued2006
dc.description.abstractTässä diplomityössä etsitään ja määritellään optimaalinen ohjelmistoarkkitehtuuri reaaliaikaisen puheenkoodauksen mahdollistamiseksi mobiilin laitteen Internet-puheluohjelmistossa. Arkkitehtuurille asetettiin vaatimus, jonka mukaan puhelu ja siihen liittyvä puheen reaaliaikaisuus ei saa rajoittaa tai liikaa kuormittaa laitteen muuta toiminnallisuutta. Työssä käytetty mobiili laite tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää kahta prosessoria. Toinen prosessoreista on tarkoitettu yleisille käyttöjärjestelmille sekä ohjelmistoille ja toinen signaalinkäsittelyoperaatioille. Suunniteltu arkkitehtuuri yhdistää näiden kahden prosessorin toiminnallisuuden ja mahdollistaa reaaliaikaisen puheenkoodauksen (sekä toisto että äänitys) mobiliisissa laitteessa. Arkkitehtuuri toteutettiin ja sen suorituskykyä arvioitiin erilaisilla mittauksilla ja parametreilla. Havaittiin, että toteutus suoriutuu erinomaisesti sille asetetuista vaatimuksista. Todettiin myös, että käytettäessä ainoastaan laitteen yhtä prosessoria reaaliaikavaatimus ei täyty. Tämä johtuu puhekoodekin matemaattisesta kompleksisuudesta ja laitteen rajoitetuista ominaisuuksista. Työn aikana jätettiin kaksi patenttihakemusta.fi
dc.description.abstractIn this thesis, an optimal software architecture is studied and defined for enabling a real-time speech coding scheme in an Internet telephony application of a mobile terminal. According to a requirement set for the architecture, a phone call and the related real-time speech coding shall not limit or overload other functionality of the terminal. The mobile terminal utilized in this thesis provides a potential to take advantage of the efficiency of a dual core processor. One of the processors is designed for general purpose operating systems, and the other one for signal processing operations. The designed software architecture combines the functionality of these processors and enables real-time speech coding (both playback and capture) in the device. The architecture was implemented and its performance was evaluated with different measurements and parameters. It was observed that the implementation outperforms the requirements set. It was also confirmed that the performance of the general purpose processor is inadequate for real-time operations with the chosen speech coder/decoder. Two patent applications were filed by the author during the writing of this thesis.en
dc.format.extent77
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/927
dc.identifier.urnurn:nbn:fi:tkk-006261
dc.language.isoenen
dc.locationP1fi
dc.programmeTietoliikennetekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorAcoustics and Audio Signal Processingen
dc.programme.majorAkustiikka ja äänenkäsittelytekniikkafi
dc.programme.mcodeS-89
dc.publisherHelsinki University of Technologyen
dc.publisherTeknillinen korkeakoulufi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordAMRen
dc.subject.keywordDSPen
dc.subject.keywordInternet telephonyen
dc.subject.keywordOMAPen
dc.subject.keywordsignal processoren
dc.subject.keywordreal-time speech codingen
dc.subject.keywordRTPen
dc.subject.keywordRTSPen
dc.subject.keywordSIPen
dc.subject.keywordSofia-SIPen
dc.subject.keywordAMRfi
dc.subject.keywordDSPfi
dc.subject.keywordInternet-puhelufi
dc.subject.keywordOMAPfi
dc.subject.keywordreaaliaikainen puheenkoodausfi
dc.subject.keywordsignaaliprosessorifi
dc.subject.keywordRTPfi
dc.subject.keywordRTSPfi
dc.subject.keywordSIPfi
dc.subject.keywordSofia-SIPfi
dc.subject.otherElectrical engineeringen
dc.titleSignaaliprosessorin hyödyntäminen mobiilin laitteen Internet-puheluohjelmistoissafi
dc.titleUtilizing DSP for IP telephony applications in mobile terminalsen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_13882
local.aalto.idinssi32754
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
urn006261.pdf
Size:
586.59 KB
Format:
Adobe Portable Document Format