Säröjä ja törmäyk-siä eli lavastajan seikkailut julkisessa tilassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Design for Theatre, Film and Television
Lavastustaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
108
Series
Description
Supervisor
Gröndahl, Laura
Keywords
lavastus, julkinen tila, paikka, maisema, paikallisuus, yhteisö, graffiti
Citation