Automotive heating, ventilation and air conditioning system testing

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorKanerva, Vesa
dc.contributor.departmentInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Engineeringen
dc.contributor.supervisorJuhala, Matti
dc.date.accessioned2020-12-28T15:20:04Z
dc.date.available2020-12-28T15:20:04Z
dc.date.issued2013
dc.description.abstractIn this master's thesis were investigated tools and methods for diagnosing the HVAC system. The study aim was to examine the HVAC field testing as a part of fault diagnostic at the bus design. The study goes through the making and the selection of the bus HVAC field testing fault diagnostic guides. The baseline for the study was growing amount of electrical equipment's and more complex programs, which causes new challenges to the fault diagnostics. Simplified and more developed testing guides needed at the design, because the old methods are nowadays time consuming and sometimes even impossible for fault diagnostic at vehicles new HVAC systems. A lot of HVAC system testing methods was mentioned at the study, but the study mostly focuses on the physical system examination of the system and user based testing as fault diagnostic method. The given limitations and the basic knowledge of HVAC system lead the HVAC equipment testing in the study. The HVAC equipment concentrates only at the bus climate system. At the study is gathered comprehensive basic information of the HVAC system and created a clear picture how to act in a field test. Testing requires the expertise from the user when HVAC test results are interpreted. But the HVAC equipment itself is simple and that's way it is suitable for use this study as field testing basis without any professional supervision. Theory part of the study gives a strong basic knowledge at the interpreting the HVAC system. The study can also be used as ground information for the others HVAC system continuation development projects.en
dc.description.abstractTässä diplomityössä tutkittiin HVAC järjestelmän tutkimiseen tarvittavia työkaluja ja menetelmiä. Työn tavoitteena oli tutkia HVAC järjestelmän kenttätestauksen käyttöä vianhaun osa-alueena linja-auto suunnittelussa. Työssä käydään läpi linja-autoon liittyvän HVAC laitteiston kenttätestaukseen soveltuvan vianhakuohjeiden valintaa ja käyttöönottoa. Työn lähtökohtana olivat yhä kasvavat elektronisten laitteiden määrän sekä monimutkaistuneen ohjelmiston aiheuttamat uudet haasteet vika-diagnosoinnissa. Yksinkertaistettuja sekä uusia ja kehittyneempiä ohjeistuksia tarvitaan suunnittelussa yhä kasvavassa määrin, sillä vanhoilla menetelmillä nykyisen HVAC järjestelmän toiminnan testaaminen on aikaavievää ja joskus jopa tuloksetonta. Työssä käydään läpi useita mahdollisia HVAC järjestelmän testauksen menetelmiä, mutta pääasiallisesti työ keskittyy fyysisen järjestelmän tutkimiseen sekä käyttäjälähtöisten tutkimusten käyttöön vianhaku-menetelmänä. Perustiedot sisältävä teoriaosuus HVAC järjestelmästä sekä työn asettamat vaatimukset ohjailevat HVAC laitteiston testaamista. HVAC laitteiston osalta keskitytään ainoastaan linja-autonjärjestelmiin. Työssä saatiin koottua kattavat perustiedot HVAC järjestelmästä ja luotiin selkeä järjestelmäkuvaus kuinka toimia kenttätestauksessa. Testitulosten tulkitseminen vaatii käyttäjältä ammattitaitoa, mutta itse HVAC laitteisto on suhteellisen yksinkertainen. Tästä johtuen työn antamaa pohjaa voidaan käyttää kenttätestaukseen jopa ilman ammattilaisen valvontaa. Työn teoriaosuus antaa vahvat pohjatiedot HVAC järjestelmän sekä sen alijärjestelmien tulkitsemiseen ja työtä pystytään käyttämään pohjana HVAC järjestelmään liittyville jatkokehityshankkeille.fi
dc.format.extentv + 84
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/101037
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122859868
dc.language.isoenen
dc.programme.majorAuto- ja työkonetekniikkafi
dc.programme.mcodeKon-16fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordHVACen
dc.subject.keywordilmastointifi
dc.subject.keywordair conditioningen
dc.subject.keywordilmanjakelufi
dc.subject.keywordventilationen
dc.subject.keywordlämmitysfi
dc.subject.keywordheatingen
dc.subject.keywordlogiikkanohjausfi
dc.subject.keywordlogic controlen
dc.subject.keywordilmastoinnin testausfi
dc.subject.keywordclimate testingen
dc.titleAutomotive heating, ventilation and air conditioning system testingen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_92136
local.aalto.idinssi48159
local.aalto.openaccessno
Files