Mittauspohjaisten palvelumallien arvopotentiaali rakennusliikkeille ja rakennuttajille: Tapaustutkimus tiiviysmittaukset, lämpökuvaukset ja betonin kosteusmittaukset

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Tu-22
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
63 + 2
Series
Description
Supervisor
Holmström, Jan
Thesis advisor
Jussila, Aarne
Keywords
palvelumallit, rakennusten mittaukset, arvopohjainen myynti, service models, measurements of buildings, value based selling
Other note
Citation