Adapting existing web applications for use in portals

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Tietokoneverkot
Mcode
T-110
Degree programme
Language
en
Pages
[13] + 65
Series
Abstract
It is of importance to be able to integrate every application in use to a portal system when deploying Enterprise Information Portals in a corporation or any other party. Integrating applications to a portal will offer added value for the user, for example in the form of user interface integration and security enhancements. This paper describes services offered by portal platforms and surveys various portal platforms from leading vendors. It was found that there are no major differences in services provided. Differences are minor between the portal platforms sharing the same technology base. Adherence to standards, feature emphasis and security features were found to be the most prominent differences. This paper examines multiple methods for integrating custom-built, commercial or legacy applications to a chosen portal platform. Method selection is found to rely heavily on the type of application, the architecture of the application and the portal platform in use. It was found that all solutions have drawbacks and no solution is universally applicable. For custom-built applications the solutions include utilizing portlet standards to convert applications to portlets and utilizing platform specific Application Programming Interfaces. For legacy applications the solutions include using custom wrapper software to translate communications. A custom .Net web application was integrated to Microsoft SharePoint as a case study. SharePoint was selected due to the technology base and feature set of the portal server. The application was integrated by using the APIs available in SharePoint after considering the options available. Ability to quickly integrate security features, and to retain the original user interface were the most significant reasons for selecting this method. It was asserted that the integration method selected worked well for this particular application. All integration goals were accomplished. It was also found that this method of integration allowed for more extensive testing that would have otherwise been possible. Another advantage of the modular design along with the integration method allows the application to function both inside the portal and as a standalone program. Disadvantages include additional complexity for the user and added dependencies to the software.

Yrityksille ja muille yritysportaaleja käyttäville tahoille on tärkeää että kaikki yrityksen ohjelmistot saadaan käytettäväksi portaalisivuston kautta. Integraatio portaaliin tarjoaa käyttäjälle lisäarvoa, kuten esimerkiksi yhtenäistetyn ulkoasun muun portaalin ja muiden ohjelmistojen kanssa sekä portaalin tuomia parannuksia tietoturvaan. Tässä työssä tutkittiin millaisia palveluita portaalit tarjoavat ja verrattiin suurimpien portaalitoimittajien tuotteita. Tuloksena havaittiin että portaalialustojen välillä ei ole merkittäviä eroja ja erot pienenevät entisestään samaan teknologiaan pohjautuvien portaalien välillä. Portaalien tukemat portlet-standardit, erityisesti korostetut palvelut sekä tietoturvaominaisuudet olivat suurimpia eroja eri portaalialustojen välillä. Työssä tutkittiin myös eri tapoja integroida yksilöityjä, kaupallisia ja iäkkäitä ohjelmistoja portaaliin. Integraatiomenetelmän valinta projektiin on hyvin riippuvainen integroitavasta ohjelmistosta sekä portaalialustasta jota käytetään. Havaittiin myös että jokaisella menetelmällä on omat hyvät ja huonot puolensa, eikä jokainen menetelmä sovi käytettäväksi jokaisessa tilanteessa. Yksilöityjen ohjelmistojen tapauksessa voidaan muuntaa ohjelmistot portaalin tukemaan portlet-muotoon tai käyttää portaalialustan tarjoamia ohjelmointirajapintoja (API). Kaupallisten tai iäkkäiden ohjelmistojen ollessa kyseessä täytyy käyttää menetelmiä jotka eivät vaadi lähdekoodin muokkausta. Näihin menetelmiin lukeutuu muun muassa wrapper-ohjelman käyttäminen ohjelmiston datavirtojen muokkaukseen. Yritykselle yksilöllinen .Net ohjelmisto integroitiin toimimaan Microsoft SharePoint -portaaliympäristön sisällä osana työtä. SharePoint valittiin ympäristöksi yhteisen teknologian takia sekä ominaisuuksiensa takia. Työssä integroitiin ohjelmisto käyttäen hyväksi portaalin ohjelmointirajapintoja menetelmien vertailun jälkeen. Hyvinä puolina tälle menetelmälle havaittiin tietoturvaominaisuuksien hyvä integroituvuus sekä mahdollisuus säilyttää vanha käyttöliittymä muuttumattomana. Lisäksi säilytettiin mahdollisuus käyttää omia ohjelmistokirjastoja ohjelmistossa. Havaittiin että valittu integraatiomenetelmä toimi hyvin tämän ohjelmiston sekä portaaliympäristön kanssa. Integraation tavoitteet saavutettiin täydellisesti käyttöliittymäintegraatiota lukuun ottamatta. Huomattiin myös että mahdollisuus käyttää ohjelmistoa portaalin ulkopuolella integraation jälkeenkin mahdollisti myös ulkoisten testiohjelmistojen käyttämisen. Huonoina ominaisuuksina havaittiin että käyttäjän toiminta hidastui yhden uuden välivaiheen takia sekä ohjelmistoon tuli uusi riippuvuus portaaliohjelmistosta. Tietoturvaominaisuudet parantuivat merkittävästi portaalista saaduilla ominaisuuksilla, kuten Single Sign Onilla (SSO).
Description
Supervisor
Aura, Tuomas
Thesis advisor
Hämäläinen, Matti
Keywords
portal, portaali, portlet, integraatio, integration, portlet, EAI, EAI, SSO, SSO
Other note
Citation