Development of product carbon footprint calculations in a printing house

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorRuuskanen, Mika
dc.contributor.authorNaumanen, Jussi
dc.contributor.departmentPuunjalostustekniikan laitosfi
dc.contributor.schoolKemian tekniikan korkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Chemical Engineeringen
dc.contributor.supervisorDahl, Olli
dc.date.accessioned2020-12-23T17:38:08Z
dc.date.available2020-12-23T17:38:08Z
dc.date.issued2011
dc.description.abstractConcern about climate change has arisen great interest in quantifying greenhouse gas emissions. Carbon footprint has been established as the way to quantify and report greenhouse gas emissions. Carbon footprint refers to the amount of greenhouse gases, which are related to human caused production and consumption. Carbon footprint of product refers to greenhouse gas emissions, which are formed during the product's whole life cycle. The objective of this master's thesis was to develop carbon footprint calculations of a product. The goal was to calculate a carbon footprint of a product, recognize the most essential emission sources and define the ways to decrease carbon footprint of a product. The electricity consumption of the printing house was also part of the research. The goal was to determine how much electricity is needed in production of a product and how the energy consumption is divided inside the property. With all the information gathered in the research, also product carbon footprint calculator was developed. The largest emission source, during the production of a product, was paper manufacturing. The second largest emission sources were actions inside the printing house, which included energy consumption, bought fuel and employee commuting. The most effective way of decreasing carbon footprint in a printing house is to use papers, which have a smaller carbon footprint. If this is not possible, the focus should be in energy efficiency of the printing house. In this particular research, the energy consumed by the real estate was enormous. This is recommended to be the main focus when finding energy efficiency improvements inside the printing house.en
dc.description.abstractHuoli ilmastonmuutoksesta on herättänyt kiinnostusta kasvihuonekaasujen määrän määrittämiseen. Hiilijalanjäljestä on muodostunut keino kasvihuonekaasujen mittaamiselle ja raportoinnille. Hiilijalanjälki kuvaa kasvishuonekaasupäästöjen määrää, joka on liitoksissa ihmisten luomaan tuotantoon ja kulutukseen. Tuotekohtainen hiilijalanjälki kuvaa tuotteen elinkaaren aikana muodostuneiden kasvihuonekaasujen määrää. Diplomityön päämääränä oli kehittää tuotekohtaista hiilijalanjälkilaskentaa painotalossa. Tavoitteena oli laskea tietyn painotuotteen hiilijalanjälki, tunnistaa keskeisimmät päästölähteet sekä selvittää keinot, miten hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä. Painotalon toimintojen sähkönkulutus ja sen jakautuminen kiinteistössä oli myös tutkimuskohteena. Tutkimuksessa selvitettyjen tietojen avulla luotiin myös tuotekohtainen hiilijalanjäljen laskentaohjelma, jonka avulla tuotteen hiilijalanjäljen määrittäminen helpottuisi. Tuotteen valmistuksen aikana suurin päästölähde oli paperinvalmistus. Toiseksi suurimpana päästölähteenä olivat painotalon toiminnot, jotka pitivät sisällään energiankulutuksen, ostetun polttoaineen sekä työntekijöiden työmatkat. Painotalo pystyy tehokkaimmin vähentämään tuotteen valmistuksen aikaisia kasvihuonekaasupaastoja suosittelemalla asiakkaille painotuotteisiin papereita, joiden valmistuksessa syntyy vähemmän kasvihuonekaasuja. Myös tuotteen painamiseen vaadittua energiankulutusta tulisi vähentää hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tässä tutkimuksessa kiinteistön vaatima energia tuotantolaitoksen toimintojen ylläpitämiseen on todella suuri päästölähde tuotteen hiilijalanjäljessä. Tutkimuksen perusteella voidaan suositella, että pyrittäessä painotalon aikaisen energiankulutuksen vähentämiseen, ensisijaisesti keskityttäisiin parantamaan kiinteistön energiatehokkuutta.fi
dc.format.extentvii + 114 s. + liitt. 11
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/99539
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-2020122358366
dc.language.isofien
dc.programme.majorTeollisuuden ympäristötekniikkafi
dc.programme.mcodePuu-127fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordcarbon footprinten
dc.subject.keywordhiilijalanjälkifi
dc.subject.keywordprintingen
dc.subject.keywordpainatusfi
dc.subject.keywordprinting producten
dc.subject.keywordpainotuotefi
dc.titleDevelopment of product carbon footprint calculations in a printing houseen
dc.titleTuotekohtaisen hiilijalanjälkilaskennan kehittäminen painotalossafi
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu -tutkielmafi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digiauthask
local.aalto.digifolderAalto_06981
local.aalto.idinssi42884
local.aalto.openaccessno
Files