Development of product carbon footprint calculations in a printing house

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Teollisuuden ympäristötekniikka
Mcode
Puu-127
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 114 s. + liitt. 11
Series
Abstract
Concern about climate change has arisen great interest in quantifying greenhouse gas emissions. Carbon footprint has been established as the way to quantify and report greenhouse gas emissions. Carbon footprint refers to the amount of greenhouse gases, which are related to human caused production and consumption. Carbon footprint of product refers to greenhouse gas emissions, which are formed during the product's whole life cycle. The objective of this master's thesis was to develop carbon footprint calculations of a product. The goal was to calculate a carbon footprint of a product, recognize the most essential emission sources and define the ways to decrease carbon footprint of a product. The electricity consumption of the printing house was also part of the research. The goal was to determine how much electricity is needed in production of a product and how the energy consumption is divided inside the property. With all the information gathered in the research, also product carbon footprint calculator was developed. The largest emission source, during the production of a product, was paper manufacturing. The second largest emission sources were actions inside the printing house, which included energy consumption, bought fuel and employee commuting. The most effective way of decreasing carbon footprint in a printing house is to use papers, which have a smaller carbon footprint. If this is not possible, the focus should be in energy efficiency of the printing house. In this particular research, the energy consumed by the real estate was enormous. This is recommended to be the main focus when finding energy efficiency improvements inside the printing house.

Huoli ilmastonmuutoksesta on herättänyt kiinnostusta kasvihuonekaasujen määrän määrittämiseen. Hiilijalanjäljestä on muodostunut keino kasvihuonekaasujen mittaamiselle ja raportoinnille. Hiilijalanjälki kuvaa kasvishuonekaasupäästöjen määrää, joka on liitoksissa ihmisten luomaan tuotantoon ja kulutukseen. Tuotekohtainen hiilijalanjälki kuvaa tuotteen elinkaaren aikana muodostuneiden kasvihuonekaasujen määrää. Diplomityön päämääränä oli kehittää tuotekohtaista hiilijalanjälkilaskentaa painotalossa. Tavoitteena oli laskea tietyn painotuotteen hiilijalanjälki, tunnistaa keskeisimmät päästölähteet sekä selvittää keinot, miten hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä. Painotalon toimintojen sähkönkulutus ja sen jakautuminen kiinteistössä oli myös tutkimuskohteena. Tutkimuksessa selvitettyjen tietojen avulla luotiin myös tuotekohtainen hiilijalanjäljen laskentaohjelma, jonka avulla tuotteen hiilijalanjäljen määrittäminen helpottuisi. Tuotteen valmistuksen aikana suurin päästölähde oli paperinvalmistus. Toiseksi suurimpana päästölähteenä olivat painotalon toiminnot, jotka pitivät sisällään energiankulutuksen, ostetun polttoaineen sekä työntekijöiden työmatkat. Painotalo pystyy tehokkaimmin vähentämään tuotteen valmistuksen aikaisia kasvihuonekaasupaastoja suosittelemalla asiakkaille painotuotteisiin papereita, joiden valmistuksessa syntyy vähemmän kasvihuonekaasuja. Myös tuotteen painamiseen vaadittua energiankulutusta tulisi vähentää hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Tässä tutkimuksessa kiinteistön vaatima energia tuotantolaitoksen toimintojen ylläpitämiseen on todella suuri päästölähde tuotteen hiilijalanjäljessä. Tutkimuksen perusteella voidaan suositella, että pyrittäessä painotalon aikaisen energiankulutuksen vähentämiseen, ensisijaisesti keskityttäisiin parantamaan kiinteistön energiatehokkuutta.
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Ruuskanen, Mika
Keywords
carbon footprint, hiilijalanjälki, printing, painatus, printing product, painotuote
Other note
Citation