Ohjelmistotestauksen automatisointi hammasröntgenkuvantamis-järjestelmässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-03-31
Department
Major/Subject
Signaalinkäsittely
Mcode
S3013
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
fi
Pages
67+6
Series
Description
Supervisor
Skyttä, Jorma
Thesis advisor
Aholainen, Heikki
Forsten, Juha
Keywords
test automation, continuous integration, unit testing, integration testing, system level testing, agile, dental X-ray, testausautomaatio, jatkuva integraatio, yksikkötestaus, integraatiotestaus, järjestelmätestaus, ketterä kehitys, hammasröntgen
Other note
Citation