Välittimiä käyttävän WIMAX-järjestelmän suorituskykyanalyysi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Electronics, Communications and Automation | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Signal Processing
Signaalinkäsittelytekniikka
Mcode
S-88
Degree programme
Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
xii, 76
Series
Abstract
Työssä tutkitaan IEEE 802.16j standardin määrittelemän järjestelmän suorituskykyä ja keskitytään ei-raaliaikaisiin palveluihin ja verkkoon, jossa verkon topologiaan kuuluu tukiasemien lisäksi välittimiä. Päätelaitteet ryhmitellään kahteen luokkaan sen mukaan, ovatko ne suoraan yhteydessä tukiasemaan, vai onko yhteys muodostettu välittimen avulla. Tukiasemassa toimiva skedulointialgoritmi jakaa lähetysresursseja eri käyttäjien kesken hetkellisen kanavatiedon perusteella. Työssä on rakennettu simulaattori, jonka avulla voidaan tutkia erilaisten järjestelmäparametrien, skedulointialgoritmien ja välittimien vaikutusta järjestelmän suorituskykyyn.

An IEEE 802.16j based system with relay-assisted scheduling performance is evaluated in terms of the requirements set by the standard. We focus on the non-real-time (NRT) services in the downlink of a cellular network with two-hop relay transmission. Mobile stations (MSs) are grouped into the base station (BS) region and the relay station (RS) region according to their mean path losses. MSs in the BS region are connected directly to BS while MSs in the RS region receive packet from BS directly or indirectly via RS based on the CSI (Channel State Information). The RS operates in either the amplify-and-forward (AF) mode or decode-and-forward (DF) mode. We propose two relay-assisted scheduling schemes, in which the RS assists the BS in its scheduling decision and therefore we make it possible for the BS to exploit CSI on the access links without those of the relay links from all the users directly. A large amount of feedback overhead is avoided. Our objective is to explore the performance of DF and AF relays in these two different scheduling schemes. Moreover, we consider a friendly graphical user interface to realize user interaction and facilitate the investigation of the effect of different parameters to the system performance.
Description
Supervisor
Wichman, Risto; Prof.
Thesis advisor
Wichman, Risto; Prof.
Keywords
WiMAX, scheduling, relay, WiMAX, skedulointi, välitin
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-011940