Budjetoinnin ja palkitsemismallin kehittäminen kasvuyrityksessä: Case Yritys X

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.authorHämäläinen, Mikko
dc.contributor.departmentLaskentatoimen laitosfi
dc.contributor.departmentDepartment of Accountingen
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2015-11-04T13:21:14Z
dc.date.available2015-11-04T13:21:14Z
dc.date.dateaccepted2015-06-16
dc.date.issued2015
dc.description.abstractBudjetointi on käytössä lähes jokaisessa yrityksessä ja sitä on tutkittu valtavasti. Perinteinen budjetointimenetelmä on kohdannut paljon kritiikkiä. Sen on väitetty lisäävän tehottomuutta yrityksessä johtaen yrityksen arvon alenemiseen. Aiempi tutkimus on keskittynyt suurten yritysten budjetointiin jättäen kasvuyritykset huomioimatta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kehittää kasvuyrityksille toimiva budjetointi- ja palkitsemismalli. Uuden mallin määrittäminen tapahtuu tutkittavan kohdeyrityksen avulla. Kehittämisen jälkeen kohdeyrityksen budjetointiprosessin on tarkoitus toimia paremmin kontrolloinnin ja palkitsemisen välineenä. Tutkimusongelmaa lähestytään käyttäen aiempaa kirjallisuutta pohjana uuden budjetointiprosessin kehityksessä. Tämän lisäksi tutkimusta varten tehtiin kymmenen strukturoitua haastattelua kohdeyrityksen työntekijöille ja yrityksen omistajille. Haastateltavat toimivat yrityksessä talouden ohjaamisen ja palkitsemisen parissa. Näiden lisäksi tutkimuksessa on hyödynnetty tutkijan työkokemusta kohdeyrityksessä. Työn perusteella havaittiin yrityksen suurimmat kehityskohteet, joiden korjaamiseksi esitettiin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, joista yrityksen ylin johto valitsi sopivimman käyttöönotettavaksi yritykseen. Valituksi vaihtoehdoksi päätyi lopulta malli, jossa on paljon samoja periaatteita kuin Beyond Budgeting - mallissa. Tutkimuksessa kehitetty malli on implementoitu kohdeyritykseen onnistuneesti. Se on vähentänyt huomattavasti budjetointiin käytettyä aikaa ja ohjannut keskittymistä yrityksen arvon kasvattamiseen.fi
dc.ethesisid14061
dc.format.extent58
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/18387
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201511054958
dc.language.isofien
dc.locationP1 I
dc.programme.majorAccountingen
dc.programme.majorLaskentatoimifi
dc.subject.heleconlaskentatoimi
dc.subject.heleconaccounting
dc.subject.heleconyritykset
dc.subject.heleconcompanies
dc.subject.heleconkasvu
dc.subject.helecongrowth
dc.subject.heleconbudjetointi
dc.subject.heleconbudgeting
dc.subject.heleconennusteet
dc.subject.heleconforecasts
dc.subject.heleconkannustaminen
dc.subject.heleconincentives
dc.subject.heleconpalkkiot
dc.subject.heleconremuneration
dc.subject.heleconmallit
dc.subject.heleconmodels
dc.subject.keywordbudjetointi
dc.subject.keywordrullaava ennustaminen
dc.subject.keywordpalkitsemismallit
dc.subject.keywordBeyond Budgeting
dc.titleBudjetoinnin ja palkitsemismallin kehittäminen kasvuyrityksessä: Case Yritys Xfi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.dcmitypetexten
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotPro gradu tutkielmafi
local.aalto.idthes14061
local.aalto.openaccessno
Files