Esieutektoidisen ferriitin syntyminen sekä ferriitin raekoon vaikutuksia lujuuteen ja iskusitkeyteen eräissä niukkahiilisissä teräksissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1966
Major/Subject
Metallurgia
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
53 s. + liitt. 21
Series
Description
Supervisor
Miekk-oja, H. M.
Keywords
Other note
Citation