Om principerna för induktiv malmletning och konstruktionen av ett malmletningsinstrument av sk. Slingram-typ

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Date
1959
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
sv
Pages
108
Series
Description
Supervisor
Laurila, Erkki
Keywords
Other note
Citation