Kirveenterien taonnan automatisointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-05-12
Department
Major/Subject
Materiaalien käsittely ja käyttö
Mcode
Soveltava materiaalitiede (MT3001)
Degree programme
MTE - Materiaalitekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
85
Series
Description
Supervisor
Louhenkilpi, Seppo
Thesis advisor
Savolainen, Petri
Keywords
automatisointi, kuumataonta, taontamuotti, voitelu, teräs
Other note
Citation