Traktoriauran terän muoto ja siihen liittyvät seikat, lähinnä kyntönopeutta rajoittavat tekijät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1960
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
52 s. + liitt. 10
Series
Description
Supervisor
Aho, Kauko
Keywords
Other note
Citation