Implementation of an audio decoding algorithm with a 32-bit microcontroller

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittelytekniikka
Mcode
S-89
Degree programme
Language
en
Pages
63
Series
Abstract
Nykyaikaiset tehokkaat audiokoodausalgoritmit, kuten MPEG-4 AAC, mahdollistavat hyvälaatuisen audiodatan pakkaamiseen erittäin pieneen muistitilaan. Vaikka algoritmit on pyritty suunnittelemaan siten että suurta laskentatehoa vaaditaan lähinnä audiodatan pakkauksessa, joudutaan myös dataa purettaessa tekemään huomattavasti laskentaa, jos pakatessa on käytetty moderneja tehokkaita menetelmiä kuten ylemmän taajuuskaistan kopiointi (Spectral Band Replication, SBR) ja stereokanavan parametriesitys (Parametric Stereo, PS). Kasvanut laskentakapasiteetin vaatimus saattaa tuottaa ongelmia joissain sovelluksissa, hyvänä esimerkkinä ovat kannettavat laitteet joissa tavallisesti käytetään laskentateholtaan vaatimattomia prosessoreja ja joiden virrankulutus on tärkeää pitää pienenä. Atmelin AVR32 on uusi 32-bittinen mikrokontrolleriperhe, jonka suunnittelun lähtökohtina on ollut pieni tehonkulutus ja kellotaajuuteen nähden suuri laskentakapasiteetti: se soveltuu siten varsin hyvin käytettäväksi em. sovelluksissa. Tässä diplomityössä esitellään lyhyesti audiokoodauksen perusteita, paneudutaan tarkemmin MPEG-4 AAC-kodekkiin, ja esitellään AVR32-prosessorille optimoitu toteutus AAC-kodekin Low Complexity- ja High Efficiency -versioista.
Description
Supervisor
Välimäki, Vesa
Thesis advisor
Lipasti, Lauri
Keywords
ACC, ACC, HE-ACC, HE-ACC, audio coding, audiokoodaus, advanced audio coding, advanced audio coding
Citation