Subjektiivisten todennäköisyysjakaumien arviointimenetelmät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Licentiate thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1990
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
Tuo-22
Degree programme
Language
fi
Pages
135 + liitt.
Series
Description
Supervisor
Olkkonen, Tauno
Uusi-Rauva, Erkki
Thesis advisor
Uusi-Rauva, Erkki
Keywords
Other note
Citation