Learning Simulation Game Development

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Teollisuusautomaation signaalinkäsittely ja säätötekniikka
Mcode
ETA3007
Degree programme
AUT - Automaatio- ja systeemitekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
66+15
Series
Abstract
This thesis studies how learning simulation games should be developed and used. The empirical case study of the thesis is a development project of simulation game for EPCM (engineering, procurement and construction management) project management training. The theoretical framework of this thesis makes a synthesis of four different topics: 1) complex systems and system dynamics, 2) learning, 3) games, and 4) project management. The outcome of this thesis is the following suggestion on how simulation games should be developed and used for training purposes: The game development should begin with defining the modelling problem, and then choosing the modelling paradigm and the tools for the model and the game development. The learning goals and the target group should be derived from the problem definition. Thereafter, the model and the game should be developed iteratively, preferably while being tested by the target group. The game sessions should include debriefings to strengthen learning.

Tämä diplomityö tutkii, kuinka kehittää ja hyödyntää simulaatiopelejä oppimistarkoituksiin. Diplomityön empiirisenä tutkimuksena kehitettiin simulaatiopeli EPCM-projektinhallinnan koulutukseen. Työn teoriaosio tekee synteesin neljästä aiheesta: 1) komplekseista järjestelmistä, 2) projektinhallinnasta, 3) peleistä ja 4) projektinhallinnasta. Diplomityö esittää seuraavan suosituksen, kuinka kehittää ja käyttää simulaatiopelejä oppimistarkoituksiin: Pelikehityksen tulee alkaa mallinnusongelman määrittelyllä, jonka jälkeen tulee valita soveltuva mallinnusparadigma ja työkalut pelin kehitykseen. Oppimistavoitteet ja kohderyhmä tulee johtaa mallinnusongelmasta. Tämän jälkeen mallia ja peliä tulee kehittää iteratiivisesti, mieluiten testauttamalla sitä kohderyhmällä. Peli-istuntoihin tulee sisällyttää jälkipuinti oppimisen vahvistamiseksi.
Description
Supervisor
Zenger, Kai
Thesis advisor
Ruutu, Sampsa
Keywords
system dynamics, project management, simulation games, learning games, serious games
Other note
Citation